(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Việc chuyển xếp lương do thay đổi trình độ chuyên môn
Người hỏi : Nguyễn Quốc Trà     Số điện thoại: 0988909044     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/04/2021 - 15 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 05/04/2021 - 15 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

Năm 2018, tôi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh, ngành Sư phạm Toán-Tin học. Năm 2008 tôi có tham gia lớp sinh viên tạo nguồn do BTC Tỉnh ủy chiêu sinh, sau khi tôi hoàn thành khóa đào tạo tạo lớp Tiền công vụ và Trung cấp lý luận chính trị và được phân bổ về phòng Nội vụ. Trong thời gian này tôi có tham gia thi tuyền và trúng tuyển chức danh Công chức văn hóa-Xã hội xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, được Chủ tịch huyện ra quyết định tuyển dụng vào chức danh Công chức văn hóa-Xã hội xã. Năm 2016, tôi nộp hồ sơ xét tuyển liên thông lên đại học Công nghệ thông tin do Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh mở, sau khi có kết quả trúng tuyển Đại học tôi đã làm đơn xin đi học và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND xã nơi tôi công tác. Tháng 6 năm 2018 tôi tốt nghiệp, đến tháng 11/2018 tôi được Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cấp bằng kỹ sư chuyên ngành: Khoa học máy tính. Như vậy với chuyên ngành được đào tạo là kỹ sư chuyên ngành: Khoa học máy tính thì tôi có được chuyển xếp lương sang ngạch chuyên viên theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành và UBND tỉnh Tây Ninh hay không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 12/04/2021 - 14 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Xây dựng chính quyền - Sở Nội vụ có ý kiến trả lời ý kiến của bạn như sau:

Việc xếp lương tương ứng với trình độ hiện có đối với công chức xã thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Đối với trường hợp của bạn( bạn là công chức cấp xã) bạn liên hệ Phòng Nội vụ nơi bạn công tác để được hướng dẫn rõ hơn. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Việc chuyển xếp lương do thay đổi trình độ chuyên môn
 Nội dung câu hỏi:

Năm 2018, tôi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh, ngành Sư phạm Toán-Tin học. Năm 2008 tôi có tham gia lớp sinh viên tạo nguồn do BTC Tỉnh ủy chiêu sinh, sau khi tôi hoàn thành khóa đào tạo tạo lớp Tiền công vụ và Trung cấp lý luận chính trị và được phân bổ về phòng Nội vụ. Trong thời gian này tôi có tham gia thi tuyền và trúng tuyển chức danh Công chức văn hóa-Xã hội xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, được Chủ tịch huyện ra quyết định tuyển dụng vào chức danh Công chức văn hóa-Xã hội xã. Năm 2016, tôi nộp hồ sơ xét tuyển liên thông lên đại học Công nghệ thông tin do Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh mở, sau khi có kết quả trúng tuyển Đại học tôi đã làm đơn xin đi học và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND xã nơi tôi công tác. Tháng 6 năm 2018 tôi tốt nghiệp, đến tháng 11/2018 tôi được Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cấp bằng kỹ sư chuyên ngành: Khoa học máy tính. Như vậy với chuyên ngành được đào tạo là kỹ sư chuyên ngành: Khoa học máy tính thì tôi có được chuyển xếp lương sang ngạch chuyên viên theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành và UBND tỉnh Tây Ninh hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Năm 2018, tôi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh, ngành Sư phạm Toán-Tin học. Năm 2008 tôi có tham gia lớp sinh viên tạo nguồn do BTC Tỉnh ủy chiêu sinh, sau khi tôi hoàn thành khóa đào tạo tạo lớp Tiền công vụ và Trung cấp lý luận chính trị và được phân bổ về phòng Nội vụ. Trong thời gian này tôi có tham gia thi tuyền và trúng tuyển chức danh Công chức văn hóa-Xã hội xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, được Chủ tịch huyện ra quyết định tuyển dụng vào chức danh Công chức văn hóa-Xã hội xã. Năm 2016, tôi nộp hồ sơ xét tuyển liên thông lên đại học Công nghệ thông tin do Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh mở, sau khi có kết quả trúng tuyển Đại học tôi đã làm đơn xin đi học và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND xã nơi tôi công tác. Tháng 6 năm 2018 tôi tốt nghiệp, đến tháng 11/2018 tôi được Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cấp bằng kỹ sư chuyên ngành: Khoa học máy tính. Như vậy với chuyên ngành được đào tạo là kỹ sư chuyên ngành: Khoa học máy tính thì tôi có được chuyển xếp lương sang ngạch chuyên viên theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành và UBND tỉnh Tây Ninh hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: