(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kế hoạch đầu tư công
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0786110977     Email:      Địa chỉ: Phường 3
Ngày hỏi: 07/02/2021 - 14 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 08/02/2021 - 10 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn tham khảo kế hoạch đầu tư công 2021-2025 do HĐND tỉnh TN ban hành nghị quyết tại kỳ họp tháng 12 năm 2020 nhưng không thấy đăng trên cổng thông tin. Mong quý cơ quan chia sẻ. Cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh     
Thời gian trả lời: 17/02/2021 - 08 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi yêu cầu đến Cổng hỏi đáp của tỉnh, để tham khảo Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh, bạn truy cập vào địa chỉ: http://congbao.tayninh.gov.vn, mục Nghị quyết HĐND. trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kế hoạch đầu tư công
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn tham khảo kế hoạch đầu tư công 2021-2025 do HĐND tỉnh TN ban hành nghị quyết tại kỳ họp tháng 12 năm 2020 nhưng không thấy đăng trên cổng thông tin. Mong quý cơ quan chia sẻ. Cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn tham khảo kế hoạch đầu tư công 2021-2025 do HĐND tỉnh TN ban hành nghị quyết tại kỳ họp tháng 12 năm 2020 nhưng không thấy đăng trên cổng thông tin. Mong quý cơ quan chia sẻ. Cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: