(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG THEO BẢN ÁN CỦA TÒA ÁN
Người hỏi : Nhân     Số điện thoại: 0961XXX157     Email:      Địa chỉ: Hòa Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 05/02/2021 - 09 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 05/02/2021 - 10 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính thưa Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, Ủy ban nhân dân Thành phố Tây Ninh, tôi xin được gửi đến quý Cơ quan nội dung câu hỏi như sau:

Bản án của Tòa án nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã chia thừa kế quyền sử dụng đất với nội dung tôi được quyền sử dụng diện tích 6.789 m2 đất thuộc thửa 2300, 2301, 2302 tờ bản đồ số 3. Đất Tọa lạc tại ấp Giồng tre, xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Nay tôi muốn đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận theo Bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng không có bản chính Giấy chứng nhận đã cấp vì bên phía người đang giữ giấy chứng nhận không hợp tác, cứ nói là giấy chứng nhận đã cấp đã mất.

vậy tôi phải thực hiện thủ tục như thế nào, đăng ký cấp mới hay đăng ký biến động theo bản án


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 23/02/2021 - 11 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     6 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 84 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

“Người nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ đối với trường hợp nhận quyền sử dụng đất theo kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận; quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất”;

Căn cứ khoản 6 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

“Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã được thi hành”;

Căn cứ khoản 7, khoản 8  Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

“Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều này mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; lập danh sách Giấy chứng nhận đã bị hủy gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai để thông báo công khai trên trang thông tin điện tử”;

8. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật do lỗi của người sử dụng đất hoặc do cấp không đúng đối tượng thì hướng dẫn cho người sử dụng đất làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định.

Căn cứ nội dung trình bày trong đơn của ông Nhân và căn cứ quy định pháp luật về đất đai thì ông Nhân được quyền cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Đề nghị ông Nhân liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – chi nhánh thành phố Tây Ninh để được hướng dẫn hoàn chỉnh thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp bản án đã có hiệu lực pháp luật mà các bên liên quan không tự thỏa thuận thi hành bản án thì có thể gửi đơn đến cơ quan Thi hành án dân sự để yêu cầu thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG THEO BẢN ÁN CỦA TÒA ÁN
 Nội dung câu hỏi:

Kính thưa Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, Ủy ban nhân dân Thành phố Tây Ninh, tôi xin được gửi đến quý Cơ quan nội dung câu hỏi như sau:

Bản án của Tòa án nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã chia thừa kế quyền sử dụng đất với nội dung tôi được quyền sử dụng diện tích 6.789 m2 đất thuộc thửa 2300, 2301, 2302 tờ bản đồ số 3. Đất Tọa lạc tại ấp Giồng tre, xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Nay tôi muốn đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận theo Bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng không có bản chính Giấy chứng nhận đã cấp vì bên phía người đang giữ giấy chứng nhận không hợp tác, cứ nói là giấy chứng nhận đã cấp đã mất.

vậy tôi phải thực hiện thủ tục như thế nào, đăng ký cấp mới hay đăng ký biến động theo bản án

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính thưa Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, Ủy ban nhân dân Thành phố Tây Ninh, tôi xin được gửi đến quý Cơ quan nội dung câu hỏi như sau:

Bản án của Tòa án nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã chia thừa kế quyền sử dụng đất với nội dung tôi được quyền sử dụng diện tích 6.789 m2 đất thuộc thửa 2300, 2301, 2302 tờ bản đồ số 3. Đất Tọa lạc tại ấp Giồng tre, xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Nay tôi muốn đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận theo Bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng không có bản chính Giấy chứng nhận đã cấp vì bên phía người đang giữ giấy chứng nhận không hợp tác, cứ nói là giấy chứng nhận đã cấp đã mất.

vậy tôi phải thực hiện thủ tục như thế nào, đăng ký cấp mới hay đăng ký biến động theo bản án

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: