(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: khoản lùi trong xay dung
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0838XXX957     Email:      Địa chỉ: tp tay ninh
Ngày hỏi: 24/01/2021 - 23 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 25/01/2021 - 15 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi: Xin hỏi quý cơ quan: Khoảng lùi xây dựng quy định như thế nào? có áp dụng theo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dung hay không? cách tính khoảng lùi xây dung nhu thế nào cho chính xác? xin chan thành cảm ơn
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 29/01/2021 - 07 Giờ 58 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời câu hỏi trên như sau:

1. Khoảng lùi xây dựng quy định như thế nào? Có áp dụng theo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng hay không?

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2019/BXD ban hành tại Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng quy định: “Khoảng lùi xây dựng là khoảng không gian giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng, trong đó: Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác. Chỉ giới xây dựng là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất cho phép xây dựng công trình (phần nổi và phần ngầm) và phần đất lưu không.

- Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị của thành phố/huyện quy định cụ thể khoảng lùi xây dựng, phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. 

 

Hình ảnh minh họa chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, khoảng lùi (đính kèm)

2. Cách tính khoảng lùi xây dựng như thế nào cho chính xác?

Việc xác định khoảng lùi xây dựng công trình phải căn cứ vào đồ án quy hoạch đô thị, đồ án thiết kế đô thị và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được duyệt.

Sở Xây dựng gửi các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (bà Nguyễn Thị Ngọc Vui, Trưởng phòng Quy hoạch và Phát triển đô thị, điện thoại: 0915414449) để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: khoản lùi trong xay dung
 Nội dung câu hỏi: Xin hỏi quý cơ quan: Khoảng lùi xây dựng quy định như thế nào? có áp dụng theo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dung hay không? cách tính khoảng lùi xây dung nhu thế nào cho chính xác? xin chan thành cảm ơn
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Xin hỏi quý cơ quan: Khoảng lùi xây dựng quy định như thế nào? có áp dụng theo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dung hay không? cách tính khoảng lùi xây dung nhu thế nào cho chính xác? xin chan thành cảm ơn
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: