(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hiệp thạnh gò dầu
Người hỏi : hoành giang     Số điện thoại: 0977224693     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/01/2021 - 11 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 25/01/2021 - 10 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi khu công nghiệp hiệp thạnh chừng nào khởi công???


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 30/01/2021 - 15 Giờ 52 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ban Quản lý Khu kinh tế xin giải đáp nội dung thắc mắc của ông/bà như sau:

Ban Quản lý Khu kinh tế đang phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình tự, thủ tục triển khai khu công nghiệp Hiệp Thạnh theo đúng quy định của pháp luật. Do đó, hiện tại chưa xác định được thời gian hoàn thành trình tự, thủ tục cũng như thời gian khởi công của khu công nghiệp Hiệp Thạnh.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hiệp thạnh gò dầu
 Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi khu công nghiệp hiệp thạnh chừng nào khởi công???

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi khu công nghiệp hiệp thạnh chừng nào khởi công???

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: