(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Những giấy tờ cần thiết nào khi đăng ký lắp đặt sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi cho các nông hộ
Người hỏi : Việt Hàn Compóite     Số điện thoại: 0931700417     Email:      Địa chỉ: 322 Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày hỏi: 22/01/2021 - 10 Giờ 25 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Nội dung câu hỏi của ông/bà vi phạm quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh. Chúng tôi sẽ không thực hiện tiếp nhận câu hỏi. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Những giấy tờ cần thiết nào khi đăng ký lắp đặt sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi cho các nông hộ
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tại, công ty chúng tôi đang kinh doanh bên mảng sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi cho các nông hộ và gia đình cụ thể là hầm biogas compositebể tự hoại composite. Vậy chúng tôi cần chuẩn bị thủ tục gì liên quan đến sản phẩm về môi trường khi kinh doanh và lắp đặt sản phẩm ở địa phương mình hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại, công ty chúng tôi đang kinh doanh bên mảng sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi cho các nông hộ và gia đình cụ thể là hầm biogas compositebể tự hoại composite. Vậy chúng tôi cần chuẩn bị thủ tục gì liên quan đến sản phẩm về môi trường khi kinh doanh và lắp đặt sản phẩm ở địa phương mình hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: