(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hoàn thuế TNCN
Người hỏi : Đoàn Văn Dũng     Số điện thoại: 0977700412     Email:      Địa chỉ: Tổ 7, Tân Tây, Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 22/01/2021 - 09 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 22/01/2021 - 10 Giờ 17 phút

Nội dung câu hỏi:

          Tôi có kinh doanh mua bán điện thoại tại tổ 7, ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Giấp phép cấp ngày 11/05/2017, tôi đã tạm trú kinh doanh và nộp thuế tại đây từ đó cho đến nay (Nơi ĐKHK thường trú: Ấp 2, Trà Vong, Tân Biên, Tây Ninh).

          Trong thời gian này, cơ sở của tôi có hợp tác kinh doanh mua bán điện thoại với Công ty TNHH điện tử khoa học và công nghệ Vivo Bách Dương Việt Nam để hưỡng chiết khấu hoa hồng. Trong năm Công ty đã khấu trừ thuế TNCN 10% theo quy định.

          Tôi có đến bộ phận một cửa Chi cục Thuế H.Tân Châu - KV TBI-TCH để hoàn thuế. Tại đây, cán bộ một cửa không nhận kêu tôi về Chi cục Thuế H.Tân Biên - KV TBI-TCH hoàn thuế, tôi đến Chi cục Thuế H.Tân Biên - KV TBI-TCH thì bảo về Chi cục Thuế H.Tân Châu - KV TBI-TCH, khi tôi quay lại Chi cục Thuế H.Tân Châu - KV TBI-TCH thì cán bộ nơi đây bảo hồ sơ này không nhận được, tôi hỏi tại sao không nhận được, có vướng mắc gì xin hướng dẫn cho tôi về làm cho đúng thì cán bộ thuế một cửa bảo là không biết.

          Theo Điểm a, b, Khoản 8, Điều 11 Nghị định Số: 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ qui định:

         “a.1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trả thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân nhưng chưa khấu trừ thuế thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

          ...”

          “b) Cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định này bao gồm:

        b.1) Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định tại điểm a khoản này …”

        Căn cứ quy định trên, cá nhân tôi nộp hồ sơ hoàn thuế nơi cư trú, Vậy cho tôi hỏi:

    1/ Cán bộ thuế một cửa Tân Châu – Tân Biên không nhận hồ sơ, yêu cầu được hướng dẫn thì trả lời không biết. Như vậy cá nhân tôi phải về đâu hoàn thuế?

    2/ Cá nhân nơi cư trú là bao gồm thường trú và tạm trú đúng không?

    3/ Tôi là người tạm trú và kinh doanh nộp thuế tại Tân châu thì hoàn thuế TNCN tại đây có đúng không? Hay phải về Tân Biên, Cục Thuế Tây Ninh hay UBND tỉnh Tây Ninh để hoàn thuế? Tại sao?

    4/ Hoàn thuế bao gồm những thủ tục nào? Đề nghị hướng dẫn cụ thể ?

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 29/01/2021 - 14 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kính chào: độc giả

Về vướng mắc của độc giả Chi cục Thuế KV Tân Biên Tân Châu đang gửi vướng mắc lên Cục Thuế giải quyết. Khi có kết quả cơ quan thuế gửi trả lời cho độc giả

Trân trọng


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hoàn thuế TNCN
 Nội dung câu hỏi:

          Tôi có kinh doanh mua bán điện thoại tại tổ 7, ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Giấp phép cấp ngày 11/05/2017, tôi đã tạm trú kinh doanh và nộp thuế tại đây từ đó cho đến nay (Nơi ĐKHK thường trú: Ấp 2, Trà Vong, Tân Biên, Tây Ninh).

          Trong thời gian này, cơ sở của tôi có hợp tác kinh doanh mua bán điện thoại với Công ty TNHH điện tử khoa học và công nghệ Vivo Bách Dương Việt Nam để hưỡng chiết khấu hoa hồng. Trong năm Công ty đã khấu trừ thuế TNCN 10% theo quy định.

          Tôi có đến bộ phận một cửa Chi cục Thuế H.Tân Châu - KV TBI-TCH để hoàn thuế. Tại đây, cán bộ một cửa không nhận kêu tôi về Chi cục Thuế H.Tân Biên - KV TBI-TCH hoàn thuế, tôi đến Chi cục Thuế H.Tân Biên - KV TBI-TCH thì bảo về Chi cục Thuế H.Tân Châu - KV TBI-TCH, khi tôi quay lại Chi cục Thuế H.Tân Châu - KV TBI-TCH thì cán bộ nơi đây bảo hồ sơ này không nhận được, tôi hỏi tại sao không nhận được, có vướng mắc gì xin hướng dẫn cho tôi về làm cho đúng thì cán bộ thuế một cửa bảo là không biết.

          Theo Điểm a, b, Khoản 8, Điều 11 Nghị định Số: 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ qui định:

         “a.1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trả thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân nhưng chưa khấu trừ thuế thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

          ...”

          “b) Cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định này bao gồm:

        b.1) Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định tại điểm a khoản này …”

        Căn cứ quy định trên, cá nhân tôi nộp hồ sơ hoàn thuế nơi cư trú, Vậy cho tôi hỏi:

    1/ Cán bộ thuế một cửa Tân Châu – Tân Biên không nhận hồ sơ, yêu cầu được hướng dẫn thì trả lời không biết. Như vậy cá nhân tôi phải về đâu hoàn thuế?

    2/ Cá nhân nơi cư trú là bao gồm thường trú và tạm trú đúng không?

    3/ Tôi là người tạm trú và kinh doanh nộp thuế tại Tân châu thì hoàn thuế TNCN tại đây có đúng không? Hay phải về Tân Biên, Cục Thuế Tây Ninh hay UBND tỉnh Tây Ninh để hoàn thuế? Tại sao?

    4/ Hoàn thuế bao gồm những thủ tục nào? Đề nghị hướng dẫn cụ thể ?

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

          Tôi có kinh doanh mua bán điện thoại tại tổ 7, ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Giấp phép cấp ngày 11/05/2017, tôi đã tạm trú kinh doanh và nộp thuế tại đây từ đó cho đến nay (Nơi ĐKHK thường trú: Ấp 2, Trà Vong, Tân Biên, Tây Ninh).

          Trong thời gian này, cơ sở của tôi có hợp tác kinh doanh mua bán điện thoại với Công ty TNHH điện tử khoa học và công nghệ Vivo Bách Dương Việt Nam để hưỡng chiết khấu hoa hồng. Trong năm Công ty đã khấu trừ thuế TNCN 10% theo quy định.

          Tôi có đến bộ phận một cửa Chi cục Thuế H.Tân Châu - KV TBI-TCH để hoàn thuế. Tại đây, cán bộ một cửa không nhận kêu tôi về Chi cục Thuế H.Tân Biên - KV TBI-TCH hoàn thuế, tôi đến Chi cục Thuế H.Tân Biên - KV TBI-TCH thì bảo về Chi cục Thuế H.Tân Châu - KV TBI-TCH, khi tôi quay lại Chi cục Thuế H.Tân Châu - KV TBI-TCH thì cán bộ nơi đây bảo hồ sơ này không nhận được, tôi hỏi tại sao không nhận được, có vướng mắc gì xin hướng dẫn cho tôi về làm cho đúng thì cán bộ thuế một cửa bảo là không biết.

          Theo Điểm a, b, Khoản 8, Điều 11 Nghị định Số: 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ qui định:

         “a.1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trả thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân nhưng chưa khấu trừ thuế thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

          ...”

          “b) Cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định này bao gồm:

        b.1) Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định tại điểm a khoản này …”

        Căn cứ quy định trên, cá nhân tôi nộp hồ sơ hoàn thuế nơi cư trú, Vậy cho tôi hỏi:

    1/ Cán bộ thuế một cửa Tân Châu – Tân Biên không nhận hồ sơ, yêu cầu được hướng dẫn thì trả lời không biết. Như vậy cá nhân tôi phải về đâu hoàn thuế?

    2/ Cá nhân nơi cư trú là bao gồm thường trú và tạm trú đúng không?

    3/ Tôi là người tạm trú và kinh doanh nộp thuế tại Tân châu thì hoàn thuế TNCN tại đây có đúng không? Hay phải về Tân Biên, Cục Thuế Tây Ninh hay UBND tỉnh Tây Ninh để hoàn thuế? Tại sao?

    4/ Hoàn thuế bao gồm những thủ tục nào? Đề nghị hướng dẫn cụ thể ?

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: