(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thông tin qui hoạch đất tx.trảng bàng
Người hỏi : Hoàng Giang     Số điện thoại: 0977224693     Email: truonghoanggiang19@gmail.com     Địa chỉ: null
Ngày hỏi: 09/01/2021 - 12 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 11/01/2021 - 07 Giờ 27 phút

Nội dung câu hỏi: Cho em hỏi đất địa chỉ kp lộc châu phừơng lộc hưng tx. trảng bàng ,thửa đất 740 tờ bản đồ số 15 , diện tích 1692m2 thuộc đất trồng cây hàng năm khác , hiện tại đất có qui hoạch đất ở không?
Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND thị xã Trảng Bàng     
Thời gian trả lời: 12/01/2021 - 14 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
Chào Ông/Bà!
Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng đã nhận được câu hỏi của Ông/Ba và trả lời ông bà như sau:
Nội dung câu hỏi của Ông/Bà thuộc loại thông tin về dữ liệu đất đai. Theo khoản 2 Điều 15 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: “Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai. Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh- Chi nhánh Trảng Bàng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính”.
Đồng thời, theo khoản 2 Điều 9 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: “Khai thác thông tin đất đai thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản tại cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai”.
Do vậy, đề nghị Ông/Bà điền đầy đủ các nội dung theo mẫu số 01/PYC ban kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Trảng Bàng hoặc UBND phường Lộc Hưng để được cung cấp thông tin theo yêu cầu.
Trân trọng!

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thông tin qui hoạch đất tx.trảng bàng
 Nội dung câu hỏi: Cho em hỏi đất địa chỉ kp lộc châu phừơng lộc hưng tx. trảng bàng ,thửa đất 740 tờ bản đồ số 15 , diện tích 1692m2 thuộc đất trồng cây hàng năm khác , hiện tại đất có qui hoạch đất ở không?
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Cho em hỏi đất địa chỉ kp lộc châu phừơng lộc hưng tx. trảng bàng ,thửa đất 740 tờ bản đồ số 15 , diện tích 1692m2 thuộc đất trồng cây hàng năm khác , hiện tại đất có qui hoạch đất ở không?
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: