(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Vướng mắc về kinh doanh điện mặt trời
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0962579679     Email:      Địa chỉ: 59A, CMT8, P1, TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 07/01/2021 - 15 Giờ 03 phút     Ngày chuyển: 08/01/2021 - 08 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

 

Năm 2020, gia đình tôi (hộ cá nhân) có lắp hệ thống năng lượng mặt trời áp mái và bán điện cho Điện lực từ tháng 11/2020, cụ thể:

Tháng

 Sản lượng
 (kWh)

 Đơn giá
(đồng/kWh)

 Số tiền
 (đồng)

 - Tháng 11/2020

7,868

1,940

           15,263,920

 - Tháng 12/2020

8,186

1,940

           15,880,840

Cộng

16,054

 

           31,144,760

 

Thời điểm 31/12/2020, Điện lực có đề nghị tôi (hộ cá nhân) đến chi cục thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu mua hóa đơn để cung cấp cho Điện lực để Điện lực kèm hồ sơ thanh toán tiền cho tôi. Điện lực lý giải thực hiện theo quy định của hộ kinh doanh không trọn năm theo Điều 2 của Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015.

 

Tuy nhiên, Chi cục thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu từ chối viết hóa đơn lý do doanh thu của tôi trong năm 2020 không vượt quá 100 triệu đồng/năm.

 

Như vậy, tôi có ba nội dung cần hỏi Cục Thuế như sau:

 1. Nội dung 1:

Đối với sản lượng điện bán tháng 11 và 12/2020, tôi có phải mua hóa đơn ở Chi cục thuế để cung cấp cho Điện lực hay không?

 

 1. Nội dung 2:

Đối với sản lượng bán điện cả năm 2021 và những năm sau nữa thì doanh thu một năm sẽ hơn 100 triệu đồng/năm. Như vậy tôi sẽ mua hóa đơn ở Chi cục thuế địa phương. Lúc đó: Đơn giá ghi trên hóa đơn bán hàng là đơn giá nào?

 • Là: Đơn giá chưa thuế theo hợp đồng?
 • Hoặc là: Đơn giá đã bao gồm thuế GTGT 3%?

 

 1. Nội dung 3:

Về thông tin “Người mua hàng” ghi trên hóa đơn bán hàng ghi như thế nào?

 • Là: Điện lực Dương Minh Châu?
 • Hoặc là: Công ty Điện lực Tây Ninh - Điện lực Dương Minh Châu?

 

Tôi xin cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ và phúc đáp của Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh.

 

Trân trọng./.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 14/01/2021 - 14 Giờ 32 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kính chào độc giả,

 

Về vướng mắc của độc giả cơ quan thuế hướng dẫn theo văn bản đính kèm.

 

Trân trọng


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Vướng mắc về kinh doanh điện mặt trời
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

 

Năm 2020, gia đình tôi (hộ cá nhân) có lắp hệ thống năng lượng mặt trời áp mái và bán điện cho Điện lực từ tháng 11/2020, cụ thể:

Tháng

 Sản lượng
 (kWh)

 Đơn giá
(đồng/kWh)

 Số tiền
 (đồng)

 - Tháng 11/2020

7,868

1,940

           15,263,920

 - Tháng 12/2020

8,186

1,940

           15,880,840

Cộng

16,054

 

           31,144,760

 

Thời điểm 31/12/2020, Điện lực có đề nghị tôi (hộ cá nhân) đến chi cục thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu mua hóa đơn để cung cấp cho Điện lực để Điện lực kèm hồ sơ thanh toán tiền cho tôi. Điện lực lý giải thực hiện theo quy định của hộ kinh doanh không trọn năm theo Điều 2 của Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015.

 

Tuy nhiên, Chi cục thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu từ chối viết hóa đơn lý do doanh thu của tôi trong năm 2020 không vượt quá 100 triệu đồng/năm.

 

Như vậy, tôi có ba nội dung cần hỏi Cục Thuế như sau:

 1. Nội dung 1:

Đối với sản lượng điện bán tháng 11 và 12/2020, tôi có phải mua hóa đơn ở Chi cục thuế để cung cấp cho Điện lực hay không?

 

 1. Nội dung 2:

Đối với sản lượng bán điện cả năm 2021 và những năm sau nữa thì doanh thu một năm sẽ hơn 100 triệu đồng/năm. Như vậy tôi sẽ mua hóa đơn ở Chi cục thuế địa phương. Lúc đó: Đơn giá ghi trên hóa đơn bán hàng là đơn giá nào?

 • Là: Đơn giá chưa thuế theo hợp đồng?
 • Hoặc là: Đơn giá đã bao gồm thuế GTGT 3%?

 

 1. Nội dung 3:

Về thông tin “Người mua hàng” ghi trên hóa đơn bán hàng ghi như thế nào?

 • Là: Điện lực Dương Minh Châu?
 • Hoặc là: Công ty Điện lực Tây Ninh - Điện lực Dương Minh Châu?

 

Tôi xin cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ và phúc đáp của Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh.

 

Trân trọng./.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

 

Năm 2020, gia đình tôi (hộ cá nhân) có lắp hệ thống năng lượng mặt trời áp mái và bán điện cho Điện lực từ tháng 11/2020, cụ thể:

Tháng

 Sản lượng
 (kWh)

 Đơn giá
(đồng/kWh)

 Số tiền
 (đồng)

 - Tháng 11/2020

7,868

1,940

           15,263,920

 - Tháng 12/2020

8,186

1,940

           15,880,840

Cộng

16,054

 

           31,144,760

 

Thời điểm 31/12/2020, Điện lực có đề nghị tôi (hộ cá nhân) đến chi cục thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu mua hóa đơn để cung cấp cho Điện lực để Điện lực kèm hồ sơ thanh toán tiền cho tôi. Điện lực lý giải thực hiện theo quy định của hộ kinh doanh không trọn năm theo Điều 2 của Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015.

 

Tuy nhiên, Chi cục thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu từ chối viết hóa đơn lý do doanh thu của tôi trong năm 2020 không vượt quá 100 triệu đồng/năm.

 

Như vậy, tôi có ba nội dung cần hỏi Cục Thuế như sau:

 1. Nội dung 1:

Đối với sản lượng điện bán tháng 11 và 12/2020, tôi có phải mua hóa đơn ở Chi cục thuế để cung cấp cho Điện lực hay không?

 

 1. Nội dung 2:

Đối với sản lượng bán điện cả năm 2021 và những năm sau nữa thì doanh thu một năm sẽ hơn 100 triệu đồng/năm. Như vậy tôi sẽ mua hóa đơn ở Chi cục thuế địa phương. Lúc đó: Đơn giá ghi trên hóa đơn bán hàng là đơn giá nào?

 • Là: Đơn giá chưa thuế theo hợp đồng?
 • Hoặc là: Đơn giá đã bao gồm thuế GTGT 3%?

 

 1. Nội dung 3:

Về thông tin “Người mua hàng” ghi trên hóa đơn bán hàng ghi như thế nào?

 • Là: Điện lực Dương Minh Châu?
 • Hoặc là: Công ty Điện lực Tây Ninh - Điện lực Dương Minh Châu?

 

Tôi xin cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ và phúc đáp của Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh.

 

Trân trọng./.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: