(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: kính gửi sở nội vụ, ubnd tp: pgd thành phố tây ninh cắt hợp đồng dài hạn (HD 68) sang hợp đồng khoán
Người hỏi : tập thể     Số điện thoại: 0842277036     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/01/2021 - 16 Giờ 07 phút     Ngày chuyển: 06/01/2021 - 16 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Trong năm 2020 thực hiện gộp trường nhiều nhân viên kế toán, thư viện bị cắt hợp đồng 68 chuyển sang hợp đồng khoán, mà khoán thì tùy theo mỗi trường có nhiều bất cập:

1/ ở trên cho chuyển sang khoán thì phân lương tháng bao nhiêu cho đồng loạt đi? ít nhất cũng để cho nhân viên còn có mưu sinh được cuộc sống?

2/ đang tham gia bhxh giờ bắt họ tự đóng ? vậy có hợp tình hợp lý không?

kính mong sở nội vụ xem xét tình hình của nhân viên phòng giáo dục thành phố đã bị cắt hợp đồng , chuẩn bị cắt và hướng giải quyết về lương khoán cố định thống nhất chung, phụ cấp đóng bhxh 

xin cám ơn. chuẩn bị tết đến mà làm hao mòn lòng tin của nhân viên, đặc biệt là nhân viên đang phục vụ trong nghề cao quý giáo dục mà lòng bất an.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 08/01/2021 - 16 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     5 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Nhận được câu hỏi, Sở Nội vụ trả lời như sau:

- Theo quy định đối tượng ký hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ không có đối tượng là nhân viên kế toán, thư viện trong trường học;

- Về nội dung vướng mắc nêu trên đề nghị Ông (bà) liên hệ với cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng lao động với Ông (bà) để được giải đáp, trong trường hợp vẫn chưa thỏa đáng, Ông (bà) có thể liên hệ số điện thoại 0276 3839968 (Phòng Tổ chức Công Chức, viên chức của Sở Nội vụ để được giải đáp thêm).


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 18/01/2021 - 16 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố thông tin đến bạn như sau:

- Đối tượng ký hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ không có đối tượng là nhân viên kế toán, thư viện trong trường học;

- Theo  Công văn số 982/UBND ngày 31/8/2020 của UBND thành phố Tây Ninh về việc triển khai thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh đã hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập Thành phố rà soát, ký lại hợp đồng lao động theo quy định. Đối tượng đã rà soát, ký lại hợp đồng lao động gồm: Nhân viên bảo vệ, Nhân viên nấu ăn và Nhân viên phục vụ. Không có đối tượng là nhân viên kế toán, thư viện trong trường học.

Trường hợp cần giải thích rõ thêm, đề nghị bạn vui lòng liên hệ:

- Phòng Nội vụ Thành phố - Khu Hành chính TP.Tây Ninh, số 82 Phạm Tung, KP 1, phường 1, TP.Tây Ninh.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: kính gửi sở nội vụ, ubnd tp: pgd thành phố tây ninh cắt hợp đồng dài hạn (HD 68) sang hợp đồng khoán
 Nội dung câu hỏi:

Trong năm 2020 thực hiện gộp trường nhiều nhân viên kế toán, thư viện bị cắt hợp đồng 68 chuyển sang hợp đồng khoán, mà khoán thì tùy theo mỗi trường có nhiều bất cập:

1/ ở trên cho chuyển sang khoán thì phân lương tháng bao nhiêu cho đồng loạt đi? ít nhất cũng để cho nhân viên còn có mưu sinh được cuộc sống?

2/ đang tham gia bhxh giờ bắt họ tự đóng ? vậy có hợp tình hợp lý không?

kính mong sở nội vụ xem xét tình hình của nhân viên phòng giáo dục thành phố đã bị cắt hợp đồng , chuẩn bị cắt và hướng giải quyết về lương khoán cố định thống nhất chung, phụ cấp đóng bhxh 

xin cám ơn. chuẩn bị tết đến mà làm hao mòn lòng tin của nhân viên, đặc biệt là nhân viên đang phục vụ trong nghề cao quý giáo dục mà lòng bất an.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Trong năm 2020 thực hiện gộp trường nhiều nhân viên kế toán, thư viện bị cắt hợp đồng 68 chuyển sang hợp đồng khoán, mà khoán thì tùy theo mỗi trường có nhiều bất cập:

1/ ở trên cho chuyển sang khoán thì phân lương tháng bao nhiêu cho đồng loạt đi? ít nhất cũng để cho nhân viên còn có mưu sinh được cuộc sống?

2/ đang tham gia bhxh giờ bắt họ tự đóng ? vậy có hợp tình hợp lý không?

kính mong sở nội vụ xem xét tình hình của nhân viên phòng giáo dục thành phố đã bị cắt hợp đồng , chuẩn bị cắt và hướng giải quyết về lương khoán cố định thống nhất chung, phụ cấp đóng bhxh 

xin cám ơn. chuẩn bị tết đến mà làm hao mòn lòng tin của nhân viên, đặc biệt là nhân viên đang phục vụ trong nghề cao quý giáo dục mà lòng bất an.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: