(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Lấn chiếm vĩa hè
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0905399577     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/01/2021 - 13 Giờ 59 phút     Ngày chuyển: 06/01/2021 - 16 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND thành phố Tây Ninh và Phòng QLĐT thành phố Tây Ninh.

Ngày 28/12/2020 tôi có hỏi:

Tôi là một người dân tại Đường Trần Hưng Đạo KP1, P1, TPTN, tỉnh Tây Nịnh.

- Tôi kính đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra trước số nhà 167 kế sát bên quán Sông Quê tiệm điện lạnh, hàng ngày gia đình này chất các loại máy lạnh hết lối đi bộ trên vĩa hè ngoài vạch màu vàng.

- Đề nghị cơ quan chức năng giữ bí mật thông tin người cung cấp.

Trân trọng./.

Ngày 04/01/2021 tôi nhận được câu trả lời từ quý cơ quan như sau:

UBND Thành phố ghi nhận và cảm ơn ý kiến phản ánh của bạn, đã chỉ đạo phòng QLĐT phối hợp UBND phường 1 làm việc với cơ sở kinh doanh và đã xử lý thông thoáng. Thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra, nếu tái phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Tôi rất cám ơn sự quan tâm của quý cơ quan. Tuy nhiên, tôi nhận thấy gia đình này chỉ chấp hành khi có cơ quan kiểm tra và sau đó vẫn như cũ, cụ thể:

- Gia đình này vẫn chất các thùng đựng máy lạnh bên ngoài gạch màu vàng dời từ bên trái nhà sang bên phải nhà che hết lối đi bộ.

- Để 2 xe gắng máy từ gạch màu vàng trở ra đường chắn hết lối đi bộ.

- Thứ 3 nhà này có làm một bảng hiệu. Tuy nhiên trụ sắc lại cấm ra bên ngoài gạch màu vàng lối đi bộ.

Từ thực tế nếu trên tôi kính đề nghị quý cơ quan kiểm tra và xử lý thật nghiêm minh nhằm trả lại cảnh quan đô thị cho thành phố. 

Tôi chân thành cảm ơn./.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 14/01/2021 - 15 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố thông tin đến bạn như sau:

UBND Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng làm việc với chủ cơ sở và cho ký biên bản buổi làm việc, khắc phục việc lấn chiếm vỉa hè.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Lấn chiếm vĩa hè
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND thành phố Tây Ninh và Phòng QLĐT thành phố Tây Ninh.

Ngày 28/12/2020 tôi có hỏi:

Tôi là một người dân tại Đường Trần Hưng Đạo KP1, P1, TPTN, tỉnh Tây Nịnh.

- Tôi kính đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra trước số nhà 167 kế sát bên quán Sông Quê tiệm điện lạnh, hàng ngày gia đình này chất các loại máy lạnh hết lối đi bộ trên vĩa hè ngoài vạch màu vàng.

- Đề nghị cơ quan chức năng giữ bí mật thông tin người cung cấp.

Trân trọng./.

Ngày 04/01/2021 tôi nhận được câu trả lời từ quý cơ quan như sau:

UBND Thành phố ghi nhận và cảm ơn ý kiến phản ánh của bạn, đã chỉ đạo phòng QLĐT phối hợp UBND phường 1 làm việc với cơ sở kinh doanh và đã xử lý thông thoáng. Thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra, nếu tái phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Tôi rất cám ơn sự quan tâm của quý cơ quan. Tuy nhiên, tôi nhận thấy gia đình này chỉ chấp hành khi có cơ quan kiểm tra và sau đó vẫn như cũ, cụ thể:

- Gia đình này vẫn chất các thùng đựng máy lạnh bên ngoài gạch màu vàng dời từ bên trái nhà sang bên phải nhà che hết lối đi bộ.

- Để 2 xe gắng máy từ gạch màu vàng trở ra đường chắn hết lối đi bộ.

- Thứ 3 nhà này có làm một bảng hiệu. Tuy nhiên trụ sắc lại cấm ra bên ngoài gạch màu vàng lối đi bộ.

Từ thực tế nếu trên tôi kính đề nghị quý cơ quan kiểm tra và xử lý thật nghiêm minh nhằm trả lại cảnh quan đô thị cho thành phố. 

Tôi chân thành cảm ơn./.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND thành phố Tây Ninh và Phòng QLĐT thành phố Tây Ninh.

Ngày 28/12/2020 tôi có hỏi:

Tôi là một người dân tại Đường Trần Hưng Đạo KP1, P1, TPTN, tỉnh Tây Nịnh.

- Tôi kính đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra trước số nhà 167 kế sát bên quán Sông Quê tiệm điện lạnh, hàng ngày gia đình này chất các loại máy lạnh hết lối đi bộ trên vĩa hè ngoài vạch màu vàng.

- Đề nghị cơ quan chức năng giữ bí mật thông tin người cung cấp.

Trân trọng./.

Ngày 04/01/2021 tôi nhận được câu trả lời từ quý cơ quan như sau:

UBND Thành phố ghi nhận và cảm ơn ý kiến phản ánh của bạn, đã chỉ đạo phòng QLĐT phối hợp UBND phường 1 làm việc với cơ sở kinh doanh và đã xử lý thông thoáng. Thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra, nếu tái phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Tôi rất cám ơn sự quan tâm của quý cơ quan. Tuy nhiên, tôi nhận thấy gia đình này chỉ chấp hành khi có cơ quan kiểm tra và sau đó vẫn như cũ, cụ thể:

- Gia đình này vẫn chất các thùng đựng máy lạnh bên ngoài gạch màu vàng dời từ bên trái nhà sang bên phải nhà che hết lối đi bộ.

- Để 2 xe gắng máy từ gạch màu vàng trở ra đường chắn hết lối đi bộ.

- Thứ 3 nhà này có làm một bảng hiệu. Tuy nhiên trụ sắc lại cấm ra bên ngoài gạch màu vàng lối đi bộ.

Từ thực tế nếu trên tôi kính đề nghị quý cơ quan kiểm tra và xử lý thật nghiêm minh nhằm trả lại cảnh quan đô thị cho thành phố. 

Tôi chân thành cảm ơn./.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: