(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về thống kê số khách du lịch sở sở lưu trú
Người hỏi : Nguyễn Thị Quỳnh Trang     Số điện thoại: 0384172333     Email:      Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh
Ngày hỏi: 04/01/2021 - 14 Giờ 09 phút     Ngày chuyển: 04/01/2021 - 14 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Văn hoá, thể thao và du lịch Tỉnh Tây Ninh

Tôi tên là Nguyễn Thị Quỳnh Trang, đến từ trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM. Hiện tại tôi đang làm đồ án tốt nghiệp với đề tài "Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh". Tôi muốn nhận được số liệu thống kê chính xác nhất về tỉnh. Do điều kiện học tập nên tôi không thể trực tiếp tới Sở xin số liệu. Nên tôi rất mong quý Sở có thể cung cấp một số thông tin liên quan đến số lượng khách du lịch (Bao gồm khách du lịch quốc tế và nội địa) đến Tây Ninh, số lao động ngành du lịch, doanh thu của ngành du lịch và số liệu về cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 - 2020. Rất mong nhân được phản hồi từ quý Sở. Tôi xin chân thành cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch     
Thời gian trả lời: 12/01/2021 - 14 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trước tiên, rất cảm ơn bạn đã quan tâm và làm đề tài tốt nghiệp về du lịch Tây Ninh. Trong những năm qua, Du lịch Tây Ninh đã bước đầu tăng trưởng, đặc biệt là du lịch nội địa. Chỉ tiêu khách du lịch nội địa và doanh thu du lịch đã vượt so với kế hoạch đề ra. Nguồn nhân lực du lịch đã được đào tạo cơ bản đáp ứng  yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Số lượng và chất lượng cơ sở lưu trú trên địa bàn Tây Ninh tương đối đáp ứng yêu cầu về nhu cầu lưu trú của khách du lịch.

Tuy nhiên, để trả lời chi tiết, cụ thể hơn cũng như giúp bạn hoàn thành đề tài tốt nghiệp một cách tốt nhất và để hiểu rõ hơn về sự phát triển du lịch tỉnh nhà, xin mời bạn liên hệ đến Phòng Quản lý Du lịch – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số điện thoại 02763.812.410 (gặp chị Sương- Trưởng Phòng QLDL) để được hướng dẫn thêm.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về thống kê số khách du lịch sở sở lưu trú
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Văn hoá, thể thao và du lịch Tỉnh Tây Ninh

Tôi tên là Nguyễn Thị Quỳnh Trang, đến từ trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM. Hiện tại tôi đang làm đồ án tốt nghiệp với đề tài "Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh". Tôi muốn nhận được số liệu thống kê chính xác nhất về tỉnh. Do điều kiện học tập nên tôi không thể trực tiếp tới Sở xin số liệu. Nên tôi rất mong quý Sở có thể cung cấp một số thông tin liên quan đến số lượng khách du lịch (Bao gồm khách du lịch quốc tế và nội địa) đến Tây Ninh, số lao động ngành du lịch, doanh thu của ngành du lịch và số liệu về cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 - 2020. Rất mong nhân được phản hồi từ quý Sở. Tôi xin chân thành cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Văn hoá, thể thao và du lịch Tỉnh Tây Ninh

Tôi tên là Nguyễn Thị Quỳnh Trang, đến từ trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM. Hiện tại tôi đang làm đồ án tốt nghiệp với đề tài "Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh". Tôi muốn nhận được số liệu thống kê chính xác nhất về tỉnh. Do điều kiện học tập nên tôi không thể trực tiếp tới Sở xin số liệu. Nên tôi rất mong quý Sở có thể cung cấp một số thông tin liên quan đến số lượng khách du lịch (Bao gồm khách du lịch quốc tế và nội địa) đến Tây Ninh, số lao động ngành du lịch, doanh thu của ngành du lịch và số liệu về cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 - 2020. Rất mong nhân được phản hồi từ quý Sở. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: