(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Gửi UBND huyện Châu Thành về việc chi tiền thù lao nhập số hóa dữ liệu hộ tịch
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0963607017     Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 04/01/2021 - 21 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 05/01/2021 - 07 Giờ 29 phút

Nội dung câu hỏi:

Thực hiện công văn số 219/KH-UBND, ngày 13/12/2019 về việc thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn huyện Châu Thành, và công văn số 2878/UBND-NCPC của UBND tỉnh Tây Ninh ngày 19/11/2020 về việc  mức chi nhập dữ liệu hộ tịch và phân bổ kinh phí để thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch. Đến nay địa phương (cấp xã) vẫn chưa được chi thù lao về việc nhập số hóa dữ liệu hộ tịch giai đoạn 1 mong UBND Huyện Châu Thành sớm chỉ đạo phòng tài chính, ubnd xã, thị trấn chi thù lao số hóa cho người nhập liệu. chân thành cảm ơn. 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 05/01/2021 - 14 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn quý ông/bà đã nêu kiến nghị. Nội dung kiến nghị trên đã được chuyển cơ quan chuyên môn kiểm tra , trả lời và được đính kèm Văn bản trả lời bên dưới. Mặt khác, ngành chuyên môn huyện cũng đã hướng dẫn cấp xã chi mục này. Vì vậy, đề nghị quý ông/bà tiếp tục liên hệ UBND cấp xã để được làm thủ tục nhận thù lao số hóa dữ liệu hộ tịch.

Nếu tiếp tục có vấn đề vướng mắc, đề nghị ông/bà tiếp tục phản ánh cụ thể tên UBND xã để ngành chuyên môn huyện trực tiếp liên hệ làm việc tháo gỡ kịp thời.

Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận:



 Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Gửi UBND huyện Châu Thành về việc chi tiền thù lao nhập số hóa dữ liệu hộ tịch
 Nội dung câu hỏi:

Thực hiện công văn số 219/KH-UBND, ngày 13/12/2019 về việc thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn huyện Châu Thành, và công văn số 2878/UBND-NCPC của UBND tỉnh Tây Ninh ngày 19/11/2020 về việc  mức chi nhập dữ liệu hộ tịch và phân bổ kinh phí để thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch. Đến nay địa phương (cấp xã) vẫn chưa được chi thù lao về việc nhập số hóa dữ liệu hộ tịch giai đoạn 1 mong UBND Huyện Châu Thành sớm chỉ đạo phòng tài chính, ubnd xã, thị trấn chi thù lao số hóa cho người nhập liệu. chân thành cảm ơn. 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Thực hiện công văn số 219/KH-UBND, ngày 13/12/2019 về việc thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn huyện Châu Thành, và công văn số 2878/UBND-NCPC của UBND tỉnh Tây Ninh ngày 19/11/2020 về việc  mức chi nhập dữ liệu hộ tịch và phân bổ kinh phí để thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch. Đến nay địa phương (cấp xã) vẫn chưa được chi thù lao về việc nhập số hóa dữ liệu hộ tịch giai đoạn 1 mong UBND Huyện Châu Thành sớm chỉ đạo phòng tài chính, ubnd xã, thị trấn chi thù lao số hóa cho người nhập liệu. chân thành cảm ơn. 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: