(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hổ trợ cho các công ty FDI về việc xuất nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài
Người hỏi : Công Ty TNHH VMC Hoàng Gia     Số điện thoại: 0917175257     Email:      Địa chỉ: ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 24/11/2020 - 13 Giờ 54 phút     Ngày chuyển: 02/12/2020 - 09 Giờ 05 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND tỉnh Tây Ninh, Đảng Uỷ tỉnh Tây Ninh.

Trong thời gian 2020 vừa qua, các công ty FDI đã gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19, hiện tại đơn hàng nhà máy chúng tôi đã khởi sắc trở lại. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh cho nên việc xuất nhập cảnh của đội ngũ chuyên gia nhà máy gặp khá nhiều khó khăn, hy vọng chính quyền địa phương có những động thái nhằm hỗ trợ các nhà máy thuận lợi và nhanh chóng hơn trong việc điều động nhân sự nước ngoài thuận lợi nhanh chónh hơn trong việc xuất nhập cảnh vào Việt Nam và địa phương tại Tây Ninh. Theo chúng tôi được biết, hiện tại tỉnh Bình Dương đã có nhiều chính sách mới để hỗ trợ về việc nầy, hy vọng tỉnh nhà cũng quan tâm và giúp đỡ các nhà máy FDI của chúng tôi.

Người đại diện công ty : Nguyễn Nhất Thống, trợ lý TGĐ Chang Yu Cheng, điện thoại: 0917175257, email: nguyennhatthong@gmail.com


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 09/12/2020 - 15 Giờ 14 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Như trả lời công ty ở nội dung câu hỏi trước (https://hoidap.tayninh.gov.vn/ChiTietHoiDapTT.aspx?id=7922). Như vậy Về Trình tự làm hồ sơ tại Tây Ninh (đối với các chuyên gia thuộc các danh nghiệp trên địa bàn tỉnh) được thực hiện 5 bước.

So với TP.HCM, hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chỉ có 2 khách sạn cách ly có thu phí cho chuyên gia với công suất 52 phòng/75 giường, so với số lượng khách sạn tại TP.HCM là rất ít, đồng thời nhân lực đoàn y tế vận chuyển có hạn. vì vậy tại bước cuối cùng trước khi nhập cảnh TP.HCM giao trực tiếp cho doanh nghiệp chủ động liên hệ khách sạn và đoàn vận chuyển, riêng Tây Ninh cần gửi Sở Y tế để phối hợp sắp xếp, tránh trường hợp qua tải cho khách sạn và đoàn y tế, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trước đây, UBND tỉnh cũng giao SYT là, hệ thống tiếp nhận và gửi trả kết quả hồ sơ, tuy nhiên, sau thời gian triển khai với nhiều đề xuất và kiến nghị việc để các doanh nghiệp chủ động thực hiên 2 bước đầu tiên (qua ban QLKKT/sở LĐTBXH và phòng XNC) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hơn nữa.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hổ trợ cho các công ty FDI về việc xuất nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND tỉnh Tây Ninh, Đảng Uỷ tỉnh Tây Ninh.

Trong thời gian 2020 vừa qua, các công ty FDI đã gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19, hiện tại đơn hàng nhà máy chúng tôi đã khởi sắc trở lại. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh cho nên việc xuất nhập cảnh của đội ngũ chuyên gia nhà máy gặp khá nhiều khó khăn, hy vọng chính quyền địa phương có những động thái nhằm hỗ trợ các nhà máy thuận lợi và nhanh chóng hơn trong việc điều động nhân sự nước ngoài thuận lợi nhanh chónh hơn trong việc xuất nhập cảnh vào Việt Nam và địa phương tại Tây Ninh. Theo chúng tôi được biết, hiện tại tỉnh Bình Dương đã có nhiều chính sách mới để hỗ trợ về việc nầy, hy vọng tỉnh nhà cũng quan tâm và giúp đỡ các nhà máy FDI của chúng tôi.

Người đại diện công ty : Nguyễn Nhất Thống, trợ lý TGĐ Chang Yu Cheng, điện thoại: 0917175257, email: nguyennhatthong@gmail.com

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND tỉnh Tây Ninh, Đảng Uỷ tỉnh Tây Ninh.

Trong thời gian 2020 vừa qua, các công ty FDI đã gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19, hiện tại đơn hàng nhà máy chúng tôi đã khởi sắc trở lại. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh cho nên việc xuất nhập cảnh của đội ngũ chuyên gia nhà máy gặp khá nhiều khó khăn, hy vọng chính quyền địa phương có những động thái nhằm hỗ trợ các nhà máy thuận lợi và nhanh chóng hơn trong việc điều động nhân sự nước ngoài thuận lợi nhanh chónh hơn trong việc xuất nhập cảnh vào Việt Nam và địa phương tại Tây Ninh. Theo chúng tôi được biết, hiện tại tỉnh Bình Dương đã có nhiều chính sách mới để hỗ trợ về việc nầy, hy vọng tỉnh nhà cũng quan tâm và giúp đỡ các nhà máy FDI của chúng tôi.

Người đại diện công ty : Nguyễn Nhất Thống, trợ lý TGĐ Chang Yu Cheng, điện thoại: 0917175257, email: nguyennhatthong@gmail.com

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: