(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Điều kiện để được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0905399577     Email:      Địa chỉ: thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 23/11/2020 - 16 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 24/11/2020 - 14 Giờ 19 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

              - Sở Nội vụ.

              - Hội đồng Thi đua Khen tưởng tỉnh

Tôi hiện là công chức đang công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh Tây Ninh.

Cho tôi hỏi:

- Tôi đã được UBND tỉnh tặng 02 bằng khen năm 2017 và 2019 đồng thời hoàn thành xuất nhiệm vụ 5 năm liên tục từ 2016-2020.

- Tôi được 5 sáng kiến cấp cơ sở (2016-2020).

- Tôi được 2 sáng kiến cấp tỉnh

- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2018

- Một số giấy khen khác của Đảng ủy khối doanh nghiệp.

Cho tôi hỏi "

1. Tôi có đủ điều kiện để được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen hay không?

2. Thủ tục như thế nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 02/12/2020 - 09 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Nội vụ xin cảm ơn câu hỏi của Ông (Bà), về câu hỏi của Ông (Bà) Sở Nội vụ xin trả lời như sau:

1. Điểm c Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân như sau: "Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ban, ngành tỉnh, đoàn thể trung ương và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 5 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, trong thời gian đó có 05 lần được tặng giấy khen trở lên".

Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Đồng thời tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định chỉ lấy kết quả khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được làm căn cứ xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. Kết quả khen thưởng theo đợt (chuyên đề) được ghi nhận và ưu tiên khi xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

Theo trình bày của ông (bà) thì ông (bà) được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 02 Bằng khen năm 2017 và năm 2019, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 liên tục (2016-2020). Tuy nhiên, ông (bà) chưa nêu rõ Bằng khen năm 2017 có phải là Bằng khen theo công trạng và thành tích đạt được hay không (Bằng khen theo công trạng và thành tích đạt được có câu thành tích được thể hiện như sau: Đã có thành tích 02 năm liên tục (2015-2016) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ)

Nếu Bằng khen năm 2017 của ông (bà) là Bằng khen theo công trạng và thành tích đạt được thì tính đến thời điểm kết thúc năm 2020, ông (bà) chỉ có 4 năm liên tục (2017-2020) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, do đó ông (bà) chưa đáp ứng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ.

2.  Thủ tục đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

Quy định tại Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định Hồ sơ xét tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" gồm có:

a) Tờ trình của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương;

b) Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng theo mẫu số 02 Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ.

c) Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng TĐKT cấp trình khen.

* Lưu ý: Số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng 03 bộ bản chính, riêng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thì hồ sơ khen thưởng 04 bộ bản chính.

Trân trọng !

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Điều kiện để được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

              - Sở Nội vụ.

              - Hội đồng Thi đua Khen tưởng tỉnh

Tôi hiện là công chức đang công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh Tây Ninh.

Cho tôi hỏi:

- Tôi đã được UBND tỉnh tặng 02 bằng khen năm 2017 và 2019 đồng thời hoàn thành xuất nhiệm vụ 5 năm liên tục từ 2016-2020.

- Tôi được 5 sáng kiến cấp cơ sở (2016-2020).

- Tôi được 2 sáng kiến cấp tỉnh

- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2018

- Một số giấy khen khác của Đảng ủy khối doanh nghiệp.

Cho tôi hỏi "

1. Tôi có đủ điều kiện để được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen hay không?

2. Thủ tục như thế nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

              - Sở Nội vụ.

              - Hội đồng Thi đua Khen tưởng tỉnh

Tôi hiện là công chức đang công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh Tây Ninh.

Cho tôi hỏi:

- Tôi đã được UBND tỉnh tặng 02 bằng khen năm 2017 và 2019 đồng thời hoàn thành xuất nhiệm vụ 5 năm liên tục từ 2016-2020.

- Tôi được 5 sáng kiến cấp cơ sở (2016-2020).

- Tôi được 2 sáng kiến cấp tỉnh

- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2018

- Một số giấy khen khác của Đảng ủy khối doanh nghiệp.

Cho tôi hỏi "

1. Tôi có đủ điều kiện để được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen hay không?

2. Thủ tục như thế nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: