(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phong giao duc huyen tân châu co cho phép thu tiên môn học ki năng song cua học sinh cấp 1 voi gia tiên la540000ngan trên một năm hay ko
Người hỏi : Dang quốc son     Số điện thoại: 0972176375     Email: null     Địa chỉ: Kp1 thi tran tân châu tây ninh
Ngày hỏi: 19/11/2020 - 14 Giờ 16 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Thông tin câu hỏi của ông/bà vi phạm quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh. Chúng tôi sẽ không thực hiện tiếp nhận câu hỏi. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phong giao duc huyen tân châu co cho phép thu tiên môn học ki năng song cua học sinh cấp 1 voi gia tiên la540000ngan trên một năm hay ko
 Nội dung câu hỏi: Phong giao duc huyen tân châu co cho thu tiên môn học ki năng song cua học sinh cấp một voi gia540000ngan trên một năm hay ko .xin cho biêt
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Phong giao duc huyen tân châu co cho thu tiên môn học ki năng song cua học sinh cấp một voi gia540000ngan trên một năm hay ko .xin cho biêt
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: