(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước
Người hỏi : Công dân     Số điện thoại: 0911465152     Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 19/11/2020 - 01 Giờ 54 phút     Ngày chuyển: 19/11/2020 - 08 Giờ 32 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi quý cơ quan!

Quý cơ quan cho tôi được phép hỏi hai (2) vấn đề thắc mắc như sau:

1. Tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước là theo quy định nào?

2. Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp chỉ có bằng cấp chuyên môn là "kế toán" thì có được phép bổ nhiệm vào vị trí "phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện" hay không?

Mong nhận được sự giải đáp của quý cơ quan.

Tôi chân thành cám ơn!

Trân trọng.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 27/11/2020 - 10 Giờ 39 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

1. Về tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các Sở, ban, ngành tỉnh thực hiện theo quy định tại Quyết định số 10/2018/QD-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trinh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Đối với tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ ngoài thực hiện đảm bảo theo tiêu chuẩn chung do cơ quan có thẩm quyền quy định theo phân cấp (vị trí Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện là do Sở Tài Nguyên và Môi trường quy định), còn phải căn cứ vào khung năng lực của vị trí việc làm Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, và điều kiện khác theo quy định (nếu có).


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi quý cơ quan!

Quý cơ quan cho tôi được phép hỏi hai (2) vấn đề thắc mắc như sau:

1. Tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước là theo quy định nào?

2. Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp chỉ có bằng cấp chuyên môn là "kế toán" thì có được phép bổ nhiệm vào vị trí "phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện" hay không?

Mong nhận được sự giải đáp của quý cơ quan.

Tôi chân thành cám ơn!

Trân trọng.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi quý cơ quan!

Quý cơ quan cho tôi được phép hỏi hai (2) vấn đề thắc mắc như sau:

1. Tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước là theo quy định nào?

2. Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp chỉ có bằng cấp chuyên môn là "kế toán" thì có được phép bổ nhiệm vào vị trí "phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện" hay không?

Mong nhận được sự giải đáp của quý cơ quan.

Tôi chân thành cám ơn!

Trân trọng.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: