(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hộ dân lấn chiếm đường
Người hỏi : Khu dân cư      Số điện thoại: 0945789616     Email: null     Địa chỉ: Hẻm 21 đường Phạm Văn Đồng và hẻm 1 Đường Lý thường kiệt Khu Phố 3, TX Hòa Thành.
Ngày hỏi: 23/11/2020 - 09 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 23/11/2020 - 11 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi: Kính gửi cơ quan: Người dân hẻm 21 đường Phạm Văn Đồng và hẻm 1 Đường Lý thường kiệt Khu Phố 3, TX Hòa Thành. có ý kiến xin quý cơ quan khắc phục cho người dân, đoạn cuối hẻm 21 đường phạm văn đồng và cuối hẻm 1 đường lý thường kiệt giao nhau có gốc cua trường lý thường kiệt có tầm nhìn rất khuất nên rất khó thấy khi xe qua lại, lượng xe học sinh trường lý thường kiệt, phụ huynh đón trường mẫu giáo thị trấn và người dân khu vực qua lại rất nhiều, ngay gốc cua đó có hộ dân kinh doanh Chỉ Ký và Bánh tự ý xây bật thiềm lấn chiếm ra đường để đậu xe máy và ngay cua gốc trường hộ dân đó xây thêm bật thiềm để thùng xe lôi, nên cua gốc của trường lý thường kiệt đã khuất tầm nhìn rồi lại bị hộ dân trên lấn chiếm nữa nên chiều rộng của đường rất nhỏ, rất nguy hiểm gây tai nạn cho người dân và học sinh khi đi chuyển qua đoạn này, kính mong cơ quan giải quyết cho người dân. Xin cám ơn.
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND thị xã Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 01/12/2020 - 13 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ghi nhận ý kiến phản ảnh. UBND thị xã chỉ đạo UBND phường Long Hoa và các ngành chức năng  khảo sát thực tế, đề xuất UBND thị xã xem xét xử lý.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hộ dân lấn chiếm đường
 Nội dung câu hỏi: Kính gửi cơ quan: Người dân hẻm 21 đường Phạm Văn Đồng và hẻm 1 Đường Lý thường kiệt Khu Phố 3, TX Hòa Thành. có ý kiến xin quý cơ quan khắc phục cho người dân, đoạn cuối hẻm 21 đường phạm văn đồng và cuối hẻm 1 đường lý thường kiệt giao nhau có gốc cua trường lý thường kiệt có tầm nhìn rất khuất nên rất khó thấy khi xe qua lại, lượng xe học sinh trường lý thường kiệt, phụ huynh đón trường mẫu giáo thị trấn và người dân khu vực qua lại rất nhiều, ngay gốc cua đó có hộ dân kinh doanh Chỉ Ký và Bánh tự ý xây bật thiềm lấn chiếm ra đường để đậu xe máy và ngay cua gốc trường hộ dân đó xây thêm bật thiềm để thùng xe lôi, nên cua gốc của trường lý thường kiệt đã khuất tầm nhìn rồi lại bị hộ dân trên lấn chiếm nữa nên chiều rộng của đường rất nhỏ, rất nguy hiểm gây tai nạn cho người dân và học sinh khi đi chuyển qua đoạn này, kính mong cơ quan giải quyết cho người dân. Xin cám ơn.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Kính gửi cơ quan: Người dân hẻm 21 đường Phạm Văn Đồng và hẻm 1 Đường Lý thường kiệt Khu Phố 3, TX Hòa Thành. có ý kiến xin quý cơ quan khắc phục cho người dân, đoạn cuối hẻm 21 đường phạm văn đồng và cuối hẻm 1 đường lý thường kiệt giao nhau có gốc cua trường lý thường kiệt có tầm nhìn rất khuất nên rất khó thấy khi xe qua lại, lượng xe học sinh trường lý thường kiệt, phụ huynh đón trường mẫu giáo thị trấn và người dân khu vực qua lại rất nhiều, ngay gốc cua đó có hộ dân kinh doanh Chỉ Ký và Bánh tự ý xây bật thiềm lấn chiếm ra đường để đậu xe máy và ngay cua gốc trường hộ dân đó xây thêm bật thiềm để thùng xe lôi, nên cua gốc của trường lý thường kiệt đã khuất tầm nhìn rồi lại bị hộ dân trên lấn chiếm nữa nên chiều rộng của đường rất nhỏ, rất nguy hiểm gây tai nạn cho người dân và học sinh khi đi chuyển qua đoạn này, kính mong cơ quan giải quyết cho người dân. Xin cám ơn.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: