(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh được phép xây dựng với độ cao là bao nhiêu?
Người hỏi : Cao Văn My     Số điện thoại: 0395838575     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 20/11/2020 - 14 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 20/11/2020 - 14 Giờ 35 phút

Nội dung câu hỏi:

Nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh được phép xây dựng với độ cao là bao nhiêu? Cơ sở pháp lý?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 30/11/2020 - 09 Giờ 55 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời như sau:

Độ cao của một công trình xây dựng nói chung được quy định trong Đồ án quy hoạch xây dựng và Quy chế quản lý kiến trúc của khu vực (mà công trình dự kiến xây dựng) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Xây dựng trả lời để cá nhân hỏi biết./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh được phép xây dựng với độ cao là bao nhiêu?
 Nội dung câu hỏi:

Nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh được phép xây dựng với độ cao là bao nhiêu? Cơ sở pháp lý?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh được phép xây dựng với độ cao là bao nhiêu? Cơ sở pháp lý?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: