(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tôi xin hỏi. Hiện nay bộ giáo dục và đào tạo có đưa môn kĩ năng sống vào dậy cho hả cấp một hay không .và nếu có thì môn đó là sao .không đưa vào từ đầu năm mà bây giờ mới thu tiền. Số tiền là 540000ngan trên một học sinh .và thu tiền không hề có
Người hỏi : Đăng quốc sơn     Số điện thoại: 0972176375     Email: null     Địa chỉ: Thi trân tân châu tây ninh
Ngày hỏi: 19/11/2020 - 19 Giờ 29 phút     Ngày chuyển: 20/11/2020 - 14 Giờ 34 phút

Nội dung câu hỏi: Hỏi học sinh cấp một. Môn học kĩ năng sống. Có được đưa vào dậy hay không .Nêu có sao đầu năm học không đưa vào. Mà gần hết học ki mơi đưa vô .tiên học phí là 540000ngan .thu không hóa đơn chỉ ghi tên hả đóng tiền vay có đúng hay không .xin cho tôi được biết
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 29/11/2020 - 10 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện đã nhận câu hỏi của công dân. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo đơn vị chuyển môn,kiểm tra xác minh nội dung phản ánh của công dân và trả lời theo quy định./.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tôi xin hỏi. Hiện nay bộ giáo dục và đào tạo có đưa môn kĩ năng sống vào dậy cho hả cấp một hay không .và nếu có thì môn đó là sao .không đưa vào từ đầu năm mà bây giờ mới thu tiền. Số tiền là 540000ngan trên một học sinh .và thu tiền không hề có
 Nội dung câu hỏi: Hỏi học sinh cấp một. Môn học kĩ năng sống. Có được đưa vào dậy hay không .Nêu có sao đầu năm học không đưa vào. Mà gần hết học ki mơi đưa vô .tiên học phí là 540000ngan .thu không hóa đơn chỉ ghi tên hả đóng tiền vay có đúng hay không .xin cho tôi được biết
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Hỏi học sinh cấp một. Môn học kĩ năng sống. Có được đưa vào dậy hay không .Nêu có sao đầu năm học không đưa vào. Mà gần hết học ki mơi đưa vô .tiên học phí là 540000ngan .thu không hóa đơn chỉ ghi tên hả đóng tiền vay có đúng hay không .xin cho tôi được biết
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: