(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quyết toán học nghề quân nhân xuất ngủ
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0986981937     Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 16/11/2020 - 15 Giờ 54 phút     Ngày chuyển: 16/11/2020 - 16 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI 

TRUNG TÂM GDNN-GDTX THỊ XÃ HOÀ THÀNH

Sau khi hoàn thành khoá học nghề lái xe hạng C trong trường hợp Quân Nhân xuất ngủ, tôi được hướng dẫn nhận lại tiền trợ cấp tiền ăn, đi đường va hoàn lại tiền lệ phí thi cùng với tiền phí mướn giờ lái xe thực hành khi tham gia học tại Trung tâm GDNN-GDTX THỊ XÃ HOÀ THÀNH kết thúc khoá học vào 3/8/2020. Trung tâm đã làm hồ sơ gửi Sở LĐTB & XH.Vậy cho tôi hỏi chính xác lúc nào tôi mới nhận quyết toán theo đúng qui định ! 

Căn cứ Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm 

Tôi xin cảm ơn !


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     
Thời gian trả lời: 24/11/2020 - 14 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời câu hỏi như sau:

Theo theo báo cáo của Trung tâm GDNN-GDTX Hòa Thành về việc việc đào tạo lái xe hạng C cho trường hợp Bộ đội xuất ngũ tham gia học theo chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng trong năm 2020 như sau:

Vì trung tâm phải chờ 01 trong 03 học viên là đối tượng Bộ đội xuất ngũ thi sát hạch lại lần 2 để bổ sung đầy đủ thủ tục mới thanh toán kinh phí, do đó TTGDNN-GDTX Hòa Thành sẽ hoàn chỉnh hồ sơ thanh quyết toán gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tháng 12/2020, Trung tâm sẽ tiến hành thanh toán cho học viên (trong đó có trường hợp của bạn) vào tháng 01/2021.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời thắc mắc trên và trường hợp tham gia học nghề của bạn sẽ được thanh toán theo đúng quy định./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận:



 Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quyết toán học nghề quân nhân xuất ngủ
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI 

TRUNG TÂM GDNN-GDTX THỊ XÃ HOÀ THÀNH

Sau khi hoàn thành khoá học nghề lái xe hạng C trong trường hợp Quân Nhân xuất ngủ, tôi được hướng dẫn nhận lại tiền trợ cấp tiền ăn, đi đường va hoàn lại tiền lệ phí thi cùng với tiền phí mướn giờ lái xe thực hành khi tham gia học tại Trung tâm GDNN-GDTX THỊ XÃ HOÀ THÀNH kết thúc khoá học vào 3/8/2020. Trung tâm đã làm hồ sơ gửi Sở LĐTB & XH.Vậy cho tôi hỏi chính xác lúc nào tôi mới nhận quyết toán theo đúng qui định ! 

Căn cứ Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm 

Tôi xin cảm ơn !

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI 

TRUNG TÂM GDNN-GDTX THỊ XÃ HOÀ THÀNH

Sau khi hoàn thành khoá học nghề lái xe hạng C trong trường hợp Quân Nhân xuất ngủ, tôi được hướng dẫn nhận lại tiền trợ cấp tiền ăn, đi đường va hoàn lại tiền lệ phí thi cùng với tiền phí mướn giờ lái xe thực hành khi tham gia học tại Trung tâm GDNN-GDTX THỊ XÃ HOÀ THÀNH kết thúc khoá học vào 3/8/2020. Trung tâm đã làm hồ sơ gửi Sở LĐTB & XH.Vậy cho tôi hỏi chính xác lúc nào tôi mới nhận quyết toán theo đúng qui định ! 

Căn cứ Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm 

Tôi xin cảm ơn !

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: