(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chứng thực hợp đồng ủy quyền tại UBND cấp xã.
Người hỏi : Hồng Phúc     Số điện thoại: 0961629157     Email:      Địa chỉ: Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 12/11/2020 - 14 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 13/11/2020 - 11 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh.

Chúng tôi (02 bên trong giao dịch dân sự) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND phường Ninh Sơn yêu cầu chứng thực Hợp đồng ủy quyền (không phải giấy ủy quyền) theo quy định của Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020.

Tại đây công chức Tư pháp đã trả lời UBND phường không chứng thực Hợp đồng ủy quyền, đề nghị liên hệ Văn phòng công chứng. Kính mong Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh làm rõ vấn đề này để đảm bảo quyền lợi của người dân, không bị gây phiền hà


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 20/11/2020 - 08 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (sau đây gọi là Nghị định 23/2015/NĐ-CP) quy định:

Điều 5. Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;

b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch;

c) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

đ) Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở;

e) Chứng thực di chúc;

g) Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;

h) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là tài sản quy định tại các Điểm c, d và đ Khoản này.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Căn cứ theo quy định trên thì UBND phường Ninh Sơn có thẩm quyền chứng thực hợp đồng ủy quyền của Anh/Chị. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ là không đúng theo quy định.

Sở Tư pháp xin trả lời để Anh/Chị biết.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chứng thực hợp đồng ủy quyền tại UBND cấp xã.
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh.

Chúng tôi (02 bên trong giao dịch dân sự) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND phường Ninh Sơn yêu cầu chứng thực Hợp đồng ủy quyền (không phải giấy ủy quyền) theo quy định của Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020.

Tại đây công chức Tư pháp đã trả lời UBND phường không chứng thực Hợp đồng ủy quyền, đề nghị liên hệ Văn phòng công chứng. Kính mong Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh làm rõ vấn đề này để đảm bảo quyền lợi của người dân, không bị gây phiền hà

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh.

Chúng tôi (02 bên trong giao dịch dân sự) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND phường Ninh Sơn yêu cầu chứng thực Hợp đồng ủy quyền (không phải giấy ủy quyền) theo quy định của Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020.

Tại đây công chức Tư pháp đã trả lời UBND phường không chứng thực Hợp đồng ủy quyền, đề nghị liên hệ Văn phòng công chứng. Kính mong Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh làm rõ vấn đề này để đảm bảo quyền lợi của người dân, không bị gây phiền hà

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: