(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chế độ trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 của công an tỉnh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0906012408     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 16/11/2020 - 08 Giờ 43 phút     Ngày chuyển: 16/11/2020 - 09 Giờ 34 phút

Nội dung câu hỏi:

Lực lượng công an tỉnh tăng cường hỗ trợ cấp huyện, xã  thực hiện tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới được hưởng chế độ gì? Do cấp nào chi trả?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 17/11/2020 - 13 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kính gửi quý Anh, Chị;

Anh (chị) có thể cung cấp thêm thông tin:

Anh (chị) tăng cường hỗ trợ cấp huyện nào ?, xã nào ? thực hiện tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới trong thời gian là bao nhiêu ngày ?

Trân trọng !


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chế độ trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 của công an tỉnh
 Nội dung câu hỏi:

Lực lượng công an tỉnh tăng cường hỗ trợ cấp huyện, xã  thực hiện tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới được hưởng chế độ gì? Do cấp nào chi trả?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Lực lượng công an tỉnh tăng cường hỗ trợ cấp huyện, xã  thực hiện tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới được hưởng chế độ gì? Do cấp nào chi trả?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: