(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục cấp lại CMND khi bị mất
Người hỏi : Cá nhân      Số điện thoại: 0977466831     Email:      Địa chỉ: Thanh Điền
Ngày hỏi: 07/09/2020 - 17 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 08/09/2020 - 08 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi: Thủ tục hiện hành cấp lại CMND khi bị mất. Và thời gian cấp lại là bao lâu
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 17/11/2020 - 13 Giờ 06 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Anh chị vui lòng đến Công xã nơi Anh chị đang cư trú để được hướng dẫn cụ thể

Trân trọng


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục cấp lại CMND khi bị mất
 Nội dung câu hỏi: Thủ tục hiện hành cấp lại CMND khi bị mất. Và thời gian cấp lại là bao lâu
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Thủ tục hiện hành cấp lại CMND khi bị mất. Và thời gian cấp lại là bao lâu
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: