(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình.
Người hỏi : Đỗ Hải An     Số điện thoại: 0985306942     Email:      Địa chỉ: 213 đường 30/4 Tp Tây Ninh
Ngày hỏi: 04/09/2020 - 09 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 04/09/2020 - 09 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

Hướng dẫn cách tính vận chuyển vật liệu đến chân công trình.


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 09/09/2020 - 10 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:

Định mức dự toán bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng được quy định tại Chương XII, Phần 2 định mức dự toán xây dựng công trình Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng và được điều chỉnh tại Điều 2 Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Định mức này là cơ sở để cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng vào việc xác định chi phí vận chuyển đối với các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng đến hiện trường công trình trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trên đây là trả lời của Sở Xây dựng về câu hỏi trực tuyến ngày 04/9/2020 về việc hướng dẫn cách tính vận chuyển vật liệu đến chân công trình.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình.
 Nội dung câu hỏi:

Hướng dẫn cách tính vận chuyển vật liệu đến chân công trình.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hướng dẫn cách tính vận chuyển vật liệu đến chân công trình.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: