(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thiết bị trong công trình xây dựng
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0813449173     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/09/2020 - 07 Giờ 19 phút     Ngày chuyển: 04/09/2020 - 08 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Công trình xây mới trường mẫu giáo có các hạng mục xây mới khối phòng học, hạng mục trạm hạ áp 25KVA, hạng mục hệ thống PCCC.

- Trong hạng mục xây mới khối phòng học chia ra làm 2 chi phí:

+ Chi phí xây lắp.

+ Chi phí thiết bị: gồm bàn, ghế, máy tính, máy in

- Trong hạng mục trạm biết áp 25KVA chia ra làm 2 chi phí:

+ Chi phí xây lắp.

+ Chi phí thiết bị: Gồm Máy biến áp 1 pha 25KVA

- Trong hạng mục hệ thống PCCC chia ra làm 2 chi phí:

+ Chi phí xây lắp.

+ Chi phí thiết bị: Gồm máy bơm điện 3 pha, máy bơm diesel.

Xin cho hỏi Máy biến áp 1 pha 25KVA, máy bơm điện 3 pha, máy bơm diesel đưa vào chi phí xây lắp được không? và có quy định nào phải tách Máy biến áp 1 pha 25KVA, máy bơm điện 3 pha, máy bơm diesel vào chi phí thiết bị không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 09/09/2020 - 10 Giờ 58 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 17/2000/TT-BXD ngày 29/12/2000 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng thì bàn, ghế, máy tính, máy in, máy biến áp 1 pha 25 KVA, máy bơm điện 3 pha, máy bơm diesel không thuộc nhóm vật liệu được tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng. Do đó, việc xác định chi phí thiết bị như các hạng mục nêu trên là phù hợp và đảm bảo cơ cấu chi phí theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trên đây là trả lời của Sở Xây dựng về câu hỏi trực tuyến ngày 04/9/2020.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thiết bị trong công trình xây dựng
 Nội dung câu hỏi:

Công trình xây mới trường mẫu giáo có các hạng mục xây mới khối phòng học, hạng mục trạm hạ áp 25KVA, hạng mục hệ thống PCCC.

- Trong hạng mục xây mới khối phòng học chia ra làm 2 chi phí:

+ Chi phí xây lắp.

+ Chi phí thiết bị: gồm bàn, ghế, máy tính, máy in

- Trong hạng mục trạm biết áp 25KVA chia ra làm 2 chi phí:

+ Chi phí xây lắp.

+ Chi phí thiết bị: Gồm Máy biến áp 1 pha 25KVA

- Trong hạng mục hệ thống PCCC chia ra làm 2 chi phí:

+ Chi phí xây lắp.

+ Chi phí thiết bị: Gồm máy bơm điện 3 pha, máy bơm diesel.

Xin cho hỏi Máy biến áp 1 pha 25KVA, máy bơm điện 3 pha, máy bơm diesel đưa vào chi phí xây lắp được không? và có quy định nào phải tách Máy biến áp 1 pha 25KVA, máy bơm điện 3 pha, máy bơm diesel vào chi phí thiết bị không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Công trình xây mới trường mẫu giáo có các hạng mục xây mới khối phòng học, hạng mục trạm hạ áp 25KVA, hạng mục hệ thống PCCC.

- Trong hạng mục xây mới khối phòng học chia ra làm 2 chi phí:

+ Chi phí xây lắp.

+ Chi phí thiết bị: gồm bàn, ghế, máy tính, máy in

- Trong hạng mục trạm biết áp 25KVA chia ra làm 2 chi phí:

+ Chi phí xây lắp.

+ Chi phí thiết bị: Gồm Máy biến áp 1 pha 25KVA

- Trong hạng mục hệ thống PCCC chia ra làm 2 chi phí:

+ Chi phí xây lắp.

+ Chi phí thiết bị: Gồm máy bơm điện 3 pha, máy bơm diesel.

Xin cho hỏi Máy biến áp 1 pha 25KVA, máy bơm điện 3 pha, máy bơm diesel đưa vào chi phí xây lắp được không? và có quy định nào phải tách Máy biến áp 1 pha 25KVA, máy bơm điện 3 pha, máy bơm diesel vào chi phí thiết bị không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: