(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về việc nộp thuế cơ sở kinh doanh nhôm kính nhỏ lẻ
Người hỏi : Nguyễn Văn Xuyên     Số điện thoại: 0855882133     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/08/2020 - 07 Giờ 59 phút     Ngày chuyển: 05/08/2020 - 08 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

Hỏi: Tôi có mở1 cơ sở nhôm kính nhỏ lẻ không có sử dụng hóa đơn: chuyên sửa chữa tủ, kính cửa...doanh thu trung bình 50triệu/ năm.

Như vậy tôi có phải đóng thuế hay không, và những loại thuế tôi cần phải đóng là những loại thuế gì, cách xác định tỷ lệ đóng như thế nào. Rất mong nhận được câu trà lời của Hỏi đáp trực tuyến. Trân trọng.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 05/08/2020 - 15 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về vướng mắc của độc giả, Cục Thuế hướng dẫn như sau:

Tại Khoản 1 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm  2015 của Bộ Tài chính quy định:

 “Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

1. Nguyên tắc áp dụng

a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này.

        b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm....”

2. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

a) Doanh thu tính thuế

a.1) Doanh thu tính thuế là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ...”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ kinh doanh trong năm có cung cấp hàng hoá, dịch vụ có mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống thuộc đối tượng không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trân trọng!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về việc nộp thuế cơ sở kinh doanh nhôm kính nhỏ lẻ
 Nội dung câu hỏi:

Hỏi: Tôi có mở1 cơ sở nhôm kính nhỏ lẻ không có sử dụng hóa đơn: chuyên sửa chữa tủ, kính cửa...doanh thu trung bình 50triệu/ năm.

Như vậy tôi có phải đóng thuế hay không, và những loại thuế tôi cần phải đóng là những loại thuế gì, cách xác định tỷ lệ đóng như thế nào. Rất mong nhận được câu trà lời của Hỏi đáp trực tuyến. Trân trọng.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hỏi: Tôi có mở1 cơ sở nhôm kính nhỏ lẻ không có sử dụng hóa đơn: chuyên sửa chữa tủ, kính cửa...doanh thu trung bình 50triệu/ năm.

Như vậy tôi có phải đóng thuế hay không, và những loại thuế tôi cần phải đóng là những loại thuế gì, cách xác định tỷ lệ đóng như thế nào. Rất mong nhận được câu trà lời của Hỏi đáp trực tuyến. Trân trọng.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: