(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỗ trợ học phí đào tạo
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0937044788     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/08/2020 - 16 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 04/08/2020 - 16 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh

Ngày 30/6/2020, Tôi có gửi ý kiến thắc mắc về khoản hỗ trợ học phí đối với bác sĩ đào tạo liên thông Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch khóa 2015-2019 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh thì ngày 10/7/2020 được Sở Y tế trả lời là “Sở Y tế đã tiếp nhận câu hỏi của bạn và đang chuyển đến bộ phận chuyên môn phúc đáp. Sở sẽ phúc đáp thời gian sớm nhất khi nhận được câu trả lời từ phòng chuyên môn.

Vậy cho xin hỏi bộ phận chuyên môn cao hơn  là bộ phận nào để tôi có thể liên hệ trực tiếp và thời gian sớm nhất là bao lâu, vì tôi đã nộp hóa đơn thu học phí của nhà trường theo yêu cầu của  Sở Y tế từ 3/2019.

Ngày 13/7, tôi có gửi thắc mắc với nội dung như trên nhưng chưa có câu trả lời. 

Rất mong quý cơ quan quan tâm trả lời. Trân trọng! ( gửi lần 2)


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 23/11/2020 - 10 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế đã tiếp nhận câu hỏi của bạn và đang chuyển đến bộ phận chuyên môn phúc đáp. Sở sẽ phúc đáp thời gian sớm nhất khi nhận được câu trả lời từ phòng chuyên môn.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỗ trợ học phí đào tạo
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh

Ngày 30/6/2020, Tôi có gửi ý kiến thắc mắc về khoản hỗ trợ học phí đối với bác sĩ đào tạo liên thông Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch khóa 2015-2019 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh thì ngày 10/7/2020 được Sở Y tế trả lời là “Sở Y tế đã tiếp nhận câu hỏi của bạn và đang chuyển đến bộ phận chuyên môn phúc đáp. Sở sẽ phúc đáp thời gian sớm nhất khi nhận được câu trả lời từ phòng chuyên môn.

Vậy cho xin hỏi bộ phận chuyên môn cao hơn  là bộ phận nào để tôi có thể liên hệ trực tiếp và thời gian sớm nhất là bao lâu, vì tôi đã nộp hóa đơn thu học phí của nhà trường theo yêu cầu của  Sở Y tế từ 3/2019.

Ngày 13/7, tôi có gửi thắc mắc với nội dung như trên nhưng chưa có câu trả lời. 

Rất mong quý cơ quan quan tâm trả lời. Trân trọng! ( gửi lần 2)

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh

Ngày 30/6/2020, Tôi có gửi ý kiến thắc mắc về khoản hỗ trợ học phí đối với bác sĩ đào tạo liên thông Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch khóa 2015-2019 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh thì ngày 10/7/2020 được Sở Y tế trả lời là “Sở Y tế đã tiếp nhận câu hỏi của bạn và đang chuyển đến bộ phận chuyên môn phúc đáp. Sở sẽ phúc đáp thời gian sớm nhất khi nhận được câu trả lời từ phòng chuyên môn.

Vậy cho xin hỏi bộ phận chuyên môn cao hơn  là bộ phận nào để tôi có thể liên hệ trực tiếp và thời gian sớm nhất là bao lâu, vì tôi đã nộp hóa đơn thu học phí của nhà trường theo yêu cầu của  Sở Y tế từ 3/2019.

Ngày 13/7, tôi có gửi thắc mắc với nội dung như trên nhưng chưa có câu trả lời. 

Rất mong quý cơ quan quan tâm trả lời. Trân trọng! ( gửi lần 2)

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: