(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cung cấp ứng dụng công nghệ cho vận tải
Người hỏi : Đặng Minh Tâm     Số điện thoại: 0984099082     Email: tahuvina84@gmail.com     Địa chỉ: 318 Nguyễn Văn Linh, Hòa Thành
Ngày hỏi: 01/08/2020 - 16 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 03/08/2020 - 09 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi: Kính gửi Sở Giao thông vận tải Tây Ninh Tôi làm đại lý cho công ty Viladata, (Hà Nội) website: tadi.biz, cung cấp ứng dụng gọi xe TADI, dành cho tất cả các loại xe, từ xe máy, xe ô tô con, đến xe tải vận chuyển hàng hóa... tương tự như ứng dụng Grap vậy, tôi muốn hỏi việc hoạt động như vậy có cần xin phép Sở GT nữa không? Nếu có cần những giấy tờ gì? Xin cho tôi số điện thoại liên hệ nếu được? Rất mong nhận được phản hồi từ quý Sở. Xin cảm ơn.
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 10/08/2020 - 07 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời ý kiến của người dân

 

Nội dung câu hỏi: Tôi làm đại lý cho công ty Viladata (Hà Nội) Website: tadi.biz, cung cấp ứng dụng gọi xe Tadi, dành cho tất cả các loại xe, từ xe máy, xe ô tô con, đến xe tải vận chuyển hàng hóa… tương tự như ứng dụng Grap vậy, tôi muốn hỏi việc hoạt động như vậy có cần xin phép Sở Giao thông nữa không? Nếu có cần những giấy tờ gì? Xin cho tôi số điện thoại liên hệ nếu được? Rất mong nhận được phản hồi từ quý Sở.

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ cụ thể như sau:

1. Đơn vị chỉ cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (không trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe; không quyết định giá cước vận tải) phải chấp hành các quy định theo pháp luật về giao dịch điện tử, các pháp luật khác có liên quan và phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Ghi nhận yêu cầu vận chuyển của khách hàng và chuyển yêu cầu vận chuyển đến đơn vị kinh doanh vận tải đang tham gia trong phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải;

b) Thực hiện vai trò là đơn vị trung gian để xác nhận thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận giữa đơn vị kinh doanh vận tải với khách hàng, trong đó đảm bảo thực hiện đúng giá cước vận tải đã niêm yết hoặc giá trị hợp đồng đã ký kết; phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cho đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi phải đảm bảo bảo tuân thủ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 6 của Nghị định này; phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cho đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 của Nghị định này;

c) Ghi nhận đánh giá của khách hàng về chất lượng phục vụ của lái xe để thông tin đến đơn vị kinh doanh vận tải điều chỉnh dịch vụ vận tải đã cung cấp;

d) Đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin đối với các dữ liệu của hành khách, đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe theo quy định pháp luật;

đ) Chỉ được cung cấp dịch vụ phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cho đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; phương tiện đã được cấp phù hiệu, biển hiệu và đảm bảo các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải đối với từng loại hình vận tải theo quy định. Không cung cấp dịch vụ phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cho đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch sử dụng để xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe, bán vé hoặc thu tiền đối với từng hành khách đi xe dưới mọi hình thức; việc cung cấp dịch vụ phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải để đơn vị vận tải thực hiện ký kết hợp đồng điện tử phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 và khoản 2, khoản 3 Điều 8 của Nghị định này;

e) Thực hiện lưu trữ toàn bộ lịch sử các giao dịch đã thực hiện trên phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải để phục vụ thanh tra, kiểm tra; thời gian lưu trữ tối thiểu 02 năm;

g) Cung cấp cho cơ quan quản lý danh sách các đơn vị kinh doanh vận tải, xe ô tô và lái xe của các đơn vị vận tải hợp tác với đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải hoặc cung cấp tài khoản truy cập vào phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cho cơ quan quản lý khi có yêu cầu;

h) Phải cung cấp cho đơn vị kinh doanh vận tải giao diện và công cụ để thực hiện được việc trực tiếp điều hành phương tiện và lái xe, đàm phán, quyết định giá cước vận tải với hành khách và người thuê vận tải trên phần mềm;

i) Phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải phải đảm bảo chỉ cho phép lái xe thực hiện nhiều thao tác để nhận chuyến khi xe dừng hoặc khi xe đang di chuyển thì lái xe chỉ phải thao tác một nút bấm để nhận chuyến xe;

k) Công bố quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, có hệ thống lưu trữ các khiếu nại.

2. Trường hợp đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải có thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải (trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải) để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi phải thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Nghị định này, các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, các pháp luật khác có liên quan và phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại điểm c, điểm d, điểm e, điểm i, điểm k khoản 1 Điều này.

Do vậy, đề nghị Công ty xem lại đơn vị mình thuộc trường hợp nào để căn cứ thực hiện. Có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái để được hướng dẫn, giải thích. Số điện thoại phòng: 0276.3820974, số di động 0918772947.

Ý kiến Lãnh đạo Sở

(Đã ký)

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cung cấp ứng dụng công nghệ cho vận tải
 Nội dung câu hỏi: Kính gửi Sở Giao thông vận tải Tây Ninh Tôi làm đại lý cho công ty Viladata, (Hà Nội) website: tadi.biz, cung cấp ứng dụng gọi xe TADI, dành cho tất cả các loại xe, từ xe máy, xe ô tô con, đến xe tải vận chuyển hàng hóa... tương tự như ứng dụng Grap vậy, tôi muốn hỏi việc hoạt động như vậy có cần xin phép Sở GT nữa không? Nếu có cần những giấy tờ gì? Xin cho tôi số điện thoại liên hệ nếu được? Rất mong nhận được phản hồi từ quý Sở. Xin cảm ơn.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Kính gửi Sở Giao thông vận tải Tây Ninh Tôi làm đại lý cho công ty Viladata, (Hà Nội) website: tadi.biz, cung cấp ứng dụng gọi xe TADI, dành cho tất cả các loại xe, từ xe máy, xe ô tô con, đến xe tải vận chuyển hàng hóa... tương tự như ứng dụng Grap vậy, tôi muốn hỏi việc hoạt động như vậy có cần xin phép Sở GT nữa không? Nếu có cần những giấy tờ gì? Xin cho tôi số điện thoại liên hệ nếu được? Rất mong nhận được phản hồi từ quý Sở. Xin cảm ơn.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: