(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về qui chế thi đua dân chủ trong trường học
Người hỏi : Tập thể     Số điện thoại: 0357891939     Email:      Địa chỉ: Thị Trấn - TX Hòa Thành - Tây Ninh
Ngày hỏi: 30/07/2020 - 07 Giờ 42 phút     Ngày chuyển: 30/07/2020 - 13 Giờ 35 phút

Nội dung câu hỏi:
           Chúng tôi xin hỏi tiếp:
 
 Căn cứ theo Nội dung trả lời của UBND  Thị xã Hòa Thành ngày 13/07/2020 chúng tôi rất vui mừng . Nhưng cho đến nay ngày 30/07/2020 chúng tôi vẫn chưa thấy phía nhà trường có sự điều chỉnh gì về những qui định chưa phù hợp trên. Trên hội đồng nhà trường chưa thấy thông báo gì?
- Chúng tôi chỉ hy vọng trong công tác người lao động được đối xử công bằng không có thiên vị bao che , không có thiên vị cá nhân , không có sự chèn ép gì ở đây…..để chúng tôi có chút  tin tưởng hơn trong cuộc sống này.
 - Ngành cấp trên có thể xem các phiếu đánh giá thi đua giữa các giáo viên (về phần công tác thi) và phần tài liệu phân công coi thi để xem tên những người thu bài và người coi thi có bị trừ điểm thi đua như nhau  hay không? Và các giáo viên kiểm tra bài có bị trừ điểm hay không?
 - Trước đó lãnh đạo nhà trường trả lời trước hội đồng giáo viên ngày 9/7/2020 là:Giám thi coi thi có học sinh tô mã đề sai thì bị trừ điểm thi đua và phải chịu trách nhiệm trước hội đồng nhà trường , còn bộ phận kiểm tra bài thi của trường thì không phải chịu trách nhiệm gì và không bị trừ điểm thi đua ? 
- Với qui định trên của BGH nhà trường, chúng tôi mong ngành cấp trên kiểm tra lại và có sự điều chỉnh công bằng hơn giữa những người lao động .
( Vì khi lên chấm máy ở phòng giáo dục thị xã Hòa Thành mới phát hiện  có một số bài thi HS tô sai mã đề mà nhà trường chỉ qui trách nhiệm cho giáo viên coi thi , còn giáo viên kiểm tra thì lãnh đạo nhà trường lại không trừ điểm thi đua không qui trách nhiệm gì?)
 
                                                      Trường Hòa ngày 30/7/2020
 
 
Nội dung câu hỏi: Ngày 9/7/2020
Xin hỏi : 
- Tại Trường THCS  TH ở TX Hòa Thành , trong kì thi học kì II có phân công : 
     Bộ phận kiểm bài thi trắc nghiệm và các thành phần Giám thi coi thi .
1./ Về Giám thị :Nếu học sinh tô sai mã đề , dù giám thi có nhắc nhở nhiều lần , vậy giám thi coi thi phòng đó có bị khiển trách trừ điểm thi đua , do học sinh tô sai mã đề có đúng hay không?
 
2./ Về bộ phận kiểm tra bài thi của trường, Khi kiểm tra thu bài nhưng không phát hiện sai sót ( dù trong số bài thu đó , có bài học sinh không tô mã đề và tô sai mã đề ) , vậy bộ phận này có phải chịu trách nhiệm hay không ? có bị trừ điểm thi đua hay không ?
 
-  Chúng tôi đã hỏi Ban giám hiệu nhà trường , nhưng BGH trả lời : Giám thi coi thi có học sinh tô mã đề sai thì bị trừ điểm thi đua và phải chịu trách nhiệm trước hội đồng nhà trường , còn bộ phận kiểm tra bài thi của trường thì không phải chịu trách nhiệm gì và không bị trừ điểm thi đua ? 
 
• Tôi xin hỏi ngành cấp trên , những qui định của trường có đúng hay không ?
 
                                                                Trường Hòa, ngày 9/7/2020
 
 Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành      
Thời gian trả lời: 13/07/2020 - 10 Giờ 52 phút
Đánh giá câu trả lời:      3 lượt đánh giá
 
Nội dung câu trả lời:
Ghi nhận ý kiến phản ảnh. UBND thị xã Hòa Thành đã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, rà soát cụ thể để có biện pháp chấn chỉnh cho phù hợp.
 
 

Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND thị xã Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 04/08/2020 - 13 Giờ 58 phút
Đánh giá câu trả lời:     4 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ghi nhận ý kiến phản ảnh. UBND thị xã Hòa Thành tiếp tục chỉ đạo và giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo  kiểm tra, rà soát cụ thể để có biện pháp chấn chỉnh cho phù hợp.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về qui chế thi đua dân chủ trong trường học
 Nội dung câu hỏi:
           Chúng tôi xin hỏi tiếp:
 
 Căn cứ theo Nội dung trả lời của UBND  Thị xã Hòa Thành ngày 13/07/2020 chúng tôi rất vui mừng . Nhưng cho đến nay ngày 30/07/2020 chúng tôi vẫn chưa thấy phía nhà trường có sự điều chỉnh gì về những qui định chưa phù hợp trên. Trên hội đồng nhà trường chưa thấy thông báo gì?
- Chúng tôi chỉ hy vọng trong công tác người lao động được đối xử công bằng không có thiên vị bao che , không có thiên vị cá nhân , không có sự chèn ép gì ở đây…..để chúng tôi có chút  tin tưởng hơn trong cuộc sống này.
 - Ngành cấp trên có thể xem các phiếu đánh giá thi đua giữa các giáo viên (về phần công tác thi) và phần tài liệu phân công coi thi để xem tên những người thu bài và người coi thi có bị trừ điểm thi đua như nhau  hay không? Và các giáo viên kiểm tra bài có bị trừ điểm hay không?
 - Trước đó lãnh đạo nhà trường trả lời trước hội đồng giáo viên ngày 9/7/2020 là:Giám thi coi thi có học sinh tô mã đề sai thì bị trừ điểm thi đua và phải chịu trách nhiệm trước hội đồng nhà trường , còn bộ phận kiểm tra bài thi của trường thì không phải chịu trách nhiệm gì và không bị trừ điểm thi đua ? 
- Với qui định trên của BGH nhà trường, chúng tôi mong ngành cấp trên kiểm tra lại và có sự điều chỉnh công bằng hơn giữa những người lao động .
( Vì khi lên chấm máy ở phòng giáo dục thị xã Hòa Thành mới phát hiện  có một số bài thi HS tô sai mã đề mà nhà trường chỉ qui trách nhiệm cho giáo viên coi thi , còn giáo viên kiểm tra thì lãnh đạo nhà trường lại không trừ điểm thi đua không qui trách nhiệm gì?)
 
                                                      Trường Hòa ngày 30/7/2020
 
 
Nội dung câu hỏi: Ngày 9/7/2020
Xin hỏi : 
- Tại Trường THCS  TH ở TX Hòa Thành , trong kì thi học kì II có phân công : 
     Bộ phận kiểm bài thi trắc nghiệm và các thành phần Giám thi coi thi .
1./ Về Giám thị :Nếu học sinh tô sai mã đề , dù giám thi có nhắc nhở nhiều lần , vậy giám thi coi thi phòng đó có bị khiển trách trừ điểm thi đua , do học sinh tô sai mã đề có đúng hay không?
 
2./ Về bộ phận kiểm tra bài thi của trường, Khi kiểm tra thu bài nhưng không phát hiện sai sót ( dù trong số bài thu đó , có bài học sinh không tô mã đề và tô sai mã đề ) , vậy bộ phận này có phải chịu trách nhiệm hay không ? có bị trừ điểm thi đua hay không ?
 
-  Chúng tôi đã hỏi Ban giám hiệu nhà trường , nhưng BGH trả lời : Giám thi coi thi có học sinh tô mã đề sai thì bị trừ điểm thi đua và phải chịu trách nhiệm trước hội đồng nhà trường , còn bộ phận kiểm tra bài thi của trường thì không phải chịu trách nhiệm gì và không bị trừ điểm thi đua ? 
 
• Tôi xin hỏi ngành cấp trên , những qui định của trường có đúng hay không ?
 
                                                                Trường Hòa, ngày 9/7/2020
 
 Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành      
Thời gian trả lời: 13/07/2020 - 10 Giờ 52 phút
Đánh giá câu trả lời:      3 lượt đánh giá
 
Nội dung câu trả lời:
Ghi nhận ý kiến phản ảnh. UBND thị xã Hòa Thành đã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, rà soát cụ thể để có biện pháp chấn chỉnh cho phù hợp.
 
 
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
           Chúng tôi xin hỏi tiếp:
 
 Căn cứ theo Nội dung trả lời của UBND  Thị xã Hòa Thành ngày 13/07/2020 chúng tôi rất vui mừng . Nhưng cho đến nay ngày 30/07/2020 chúng tôi vẫn chưa thấy phía nhà trường có sự điều chỉnh gì về những qui định chưa phù hợp trên. Trên hội đồng nhà trường chưa thấy thông báo gì?
- Chúng tôi chỉ hy vọng trong công tác người lao động được đối xử công bằng không có thiên vị bao che , không có thiên vị cá nhân , không có sự chèn ép gì ở đây…..để chúng tôi có chút  tin tưởng hơn trong cuộc sống này.
 - Ngành cấp trên có thể xem các phiếu đánh giá thi đua giữa các giáo viên (về phần công tác thi) và phần tài liệu phân công coi thi để xem tên những người thu bài và người coi thi có bị trừ điểm thi đua như nhau  hay không? Và các giáo viên kiểm tra bài có bị trừ điểm hay không?
 - Trước đó lãnh đạo nhà trường trả lời trước hội đồng giáo viên ngày 9/7/2020 là:Giám thi coi thi có học sinh tô mã đề sai thì bị trừ điểm thi đua và phải chịu trách nhiệm trước hội đồng nhà trường , còn bộ phận kiểm tra bài thi của trường thì không phải chịu trách nhiệm gì và không bị trừ điểm thi đua ? 
- Với qui định trên của BGH nhà trường, chúng tôi mong ngành cấp trên kiểm tra lại và có sự điều chỉnh công bằng hơn giữa những người lao động .
( Vì khi lên chấm máy ở phòng giáo dục thị xã Hòa Thành mới phát hiện  có một số bài thi HS tô sai mã đề mà nhà trường chỉ qui trách nhiệm cho giáo viên coi thi , còn giáo viên kiểm tra thì lãnh đạo nhà trường lại không trừ điểm thi đua không qui trách nhiệm gì?)
 
                                                      Trường Hòa ngày 30/7/2020
 
 
Nội dung câu hỏi: Ngày 9/7/2020
Xin hỏi : 
- Tại Trường THCS  TH ở TX Hòa Thành , trong kì thi học kì II có phân công : 
     Bộ phận kiểm bài thi trắc nghiệm và các thành phần Giám thi coi thi .
1./ Về Giám thị :Nếu học sinh tô sai mã đề , dù giám thi có nhắc nhở nhiều lần , vậy giám thi coi thi phòng đó có bị khiển trách trừ điểm thi đua , do học sinh tô sai mã đề có đúng hay không?
 
2./ Về bộ phận kiểm tra bài thi của trường, Khi kiểm tra thu bài nhưng không phát hiện sai sót ( dù trong số bài thu đó , có bài học sinh không tô mã đề và tô sai mã đề ) , vậy bộ phận này có phải chịu trách nhiệm hay không ? có bị trừ điểm thi đua hay không ?
 
-  Chúng tôi đã hỏi Ban giám hiệu nhà trường , nhưng BGH trả lời : Giám thi coi thi có học sinh tô mã đề sai thì bị trừ điểm thi đua và phải chịu trách nhiệm trước hội đồng nhà trường , còn bộ phận kiểm tra bài thi của trường thì không phải chịu trách nhiệm gì và không bị trừ điểm thi đua ? 
 
• Tôi xin hỏi ngành cấp trên , những qui định của trường có đúng hay không ?
 
                                                                Trường Hòa, ngày 9/7/2020
 
 Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành      
Thời gian trả lời: 13/07/2020 - 10 Giờ 52 phút
Đánh giá câu trả lời:      3 lượt đánh giá
 
Nội dung câu trả lời:
Ghi nhận ý kiến phản ảnh. UBND thị xã Hòa Thành đã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, rà soát cụ thể để có biện pháp chấn chỉnh cho phù hợp.
 
 
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: