(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thu phí xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp y tế
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0937714393     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 27/07/2020 - 15 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 27/07/2020 - 15 Giờ 36 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngày 13/7/2020, tôi có câu hỏi gửi Sở Y tế với nội dung "Ngoài căn cứ vào Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính (theo Bộ Tài chính thì thông tư này không có quy định thu phí với hình thức xét thăng hạng) thì căn cứ vào quy định nào để thu phí xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế như Thông báo số 1906/TB-SYT, ngày 15/5/2020" tuy nhiên cho đến nay tôi vẫn chưa có được câu trả lời của Sở Y tế. Rất mong quý cơ quan sớm có câu trả lời (gửi lần 2).


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 23/11/2020 - 10 Giờ 08 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế đã tiếp nhận câu hỏi của bạn và đang chuyển đến bộ phận chuyên môn phúc đáp. Sở sẽ phúc đáp thời gian sớm nhất khi nhận được câu trả lời từ phòng chuyên môn.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thu phí xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp y tế
 Nội dung câu hỏi:

Ngày 13/7/2020, tôi có câu hỏi gửi Sở Y tế với nội dung "Ngoài căn cứ vào Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính (theo Bộ Tài chính thì thông tư này không có quy định thu phí với hình thức xét thăng hạng) thì căn cứ vào quy định nào để thu phí xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế như Thông báo số 1906/TB-SYT, ngày 15/5/2020" tuy nhiên cho đến nay tôi vẫn chưa có được câu trả lời của Sở Y tế. Rất mong quý cơ quan sớm có câu trả lời (gửi lần 2).

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngày 13/7/2020, tôi có câu hỏi gửi Sở Y tế với nội dung "Ngoài căn cứ vào Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính (theo Bộ Tài chính thì thông tư này không có quy định thu phí với hình thức xét thăng hạng) thì căn cứ vào quy định nào để thu phí xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế như Thông báo số 1906/TB-SYT, ngày 15/5/2020" tuy nhiên cho đến nay tôi vẫn chưa có được câu trả lời của Sở Y tế. Rất mong quý cơ quan sớm có câu trả lời (gửi lần 2).

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: