(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tuyển dụng công chức năm 2020-2021
Người hỏi : Ngoc Trang     Số điện thoại: 0934165828     Email:      Địa chỉ: Hòa thành
Ngày hỏi: 27/07/2020 - 14 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 27/07/2020 - 15 Giờ 36 phút

Nội dung câu hỏi:

Không biết Sở ngoại vụ có nhu cầu tuyển dụng công chức công nghệ thông tin và cư nhân anh văn khong vậy ad

thanks


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 27/07/2020 - 16 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:     5 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn.

Hiện tại Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Tây Ninh đã triển khai và thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020, trong đó có chỉ tiêu và nhu cầu tuyển dụng cụ thể của các cơ quan trên toàn tỉnh (bạn xem Kế hoạch kèm theo). Hiện tại, việc tổ chức thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020 đã được triển khai và thực hiện. Những năm tiếp theo, nhu cầu tuyển dụng công chức (nếu có) sẽ được công bố trên trang thông tin www.sonoivu.tayninh.gov.vn.

Thân ái.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tuyển dụng công chức năm 2020-2021
 Nội dung câu hỏi:

Không biết Sở ngoại vụ có nhu cầu tuyển dụng công chức công nghệ thông tin và cư nhân anh văn khong vậy ad

thanks

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Không biết Sở ngoại vụ có nhu cầu tuyển dụng công chức công nghệ thông tin và cư nhân anh văn khong vậy ad

thanks

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: