(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy định về thu phí điện thắp sáng đường giao thông tại ấp Cầu Trường
Người hỏi : TCV     Số điện thoại: 0394458879     Email:      Địa chỉ: Châu Thành - Tây Ninh
Ngày hỏi: 27/07/2020 - 13 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 27/07/2020 - 14 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND huyện Châu Thành, Công ty Điện lực Tây Ninh

Theo tôi được biết các xã thuộc huyện Hòa Thành (nay là thị xã) và một số huyện khác thì ngoài chi phí ban đầu mua dây điện, đèn để thắp sáng đường giao thông nông thôn thì người dân không phải đóng thêm tiền điện hàng tháng để đèn hoạt động. Tuy nhiên, tại ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước thì địa phương tôi có thu tiền điện để thắp sáng đường giao thông hàng tháng.

Cho tôi hỏi là tại sao huyện mình không áp dụng như các huyện khác liên hệ nhờ Điện lực hỗ trợ toàn bộ chi phí tiền điện để thắp sáng đường giao thông nhằm giảm chi phí cho người dân mà phải bắt người dân đóng khoản tiền này hàng tháng (trong khi kinh tế người dân thì khó khăn hơn so với Hòa Thành). Nếu việc thu phí này không đúng mong huyện có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. 

Tôi xin chân thành cảm ơn./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 31/07/2020 - 08 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn quý ông/bà đã nêu kiến nghị. Nội dung kiến nghị của ông/bà đã được chuyển đến UBND xã Hảo Đước kiểm tra và đã có văn bản phúc đáp gửi kèm.

Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy định về thu phí điện thắp sáng đường giao thông tại ấp Cầu Trường
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND huyện Châu Thành, Công ty Điện lực Tây Ninh

Theo tôi được biết các xã thuộc huyện Hòa Thành (nay là thị xã) và một số huyện khác thì ngoài chi phí ban đầu mua dây điện, đèn để thắp sáng đường giao thông nông thôn thì người dân không phải đóng thêm tiền điện hàng tháng để đèn hoạt động. Tuy nhiên, tại ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước thì địa phương tôi có thu tiền điện để thắp sáng đường giao thông hàng tháng.

Cho tôi hỏi là tại sao huyện mình không áp dụng như các huyện khác liên hệ nhờ Điện lực hỗ trợ toàn bộ chi phí tiền điện để thắp sáng đường giao thông nhằm giảm chi phí cho người dân mà phải bắt người dân đóng khoản tiền này hàng tháng (trong khi kinh tế người dân thì khó khăn hơn so với Hòa Thành). Nếu việc thu phí này không đúng mong huyện có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. 

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND huyện Châu Thành, Công ty Điện lực Tây Ninh

Theo tôi được biết các xã thuộc huyện Hòa Thành (nay là thị xã) và một số huyện khác thì ngoài chi phí ban đầu mua dây điện, đèn để thắp sáng đường giao thông nông thôn thì người dân không phải đóng thêm tiền điện hàng tháng để đèn hoạt động. Tuy nhiên, tại ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước thì địa phương tôi có thu tiền điện để thắp sáng đường giao thông hàng tháng.

Cho tôi hỏi là tại sao huyện mình không áp dụng như các huyện khác liên hệ nhờ Điện lực hỗ trợ toàn bộ chi phí tiền điện để thắp sáng đường giao thông nhằm giảm chi phí cho người dân mà phải bắt người dân đóng khoản tiền này hàng tháng (trong khi kinh tế người dân thì khó khăn hơn so với Hòa Thành). Nếu việc thu phí này không đúng mong huyện có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. 

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: