(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CHO HỘ KINH DOANH, VÀ ĐỊA CHỈ CỦA ĐỘI THUẾ LIÊN XÃ PHƯỜNG NINH SƠN
Người hỏi : Thùy Dương     Số điện thoại: 0918023093     Email:      Địa chỉ: khu phố ninh an phường ninh sơn thành phố tây ninh
Ngày hỏi: 24/07/2020 - 10 Giờ 49 phút     Ngày chuyển: 24/07/2020 - 13 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đã có giấy đăng ký hộ kinh doanh, xin hỏi thủ tục đăng ký mã số thuế, và địa chỉ của đội thuế liên xã phụ trách địa bàn phường Ninh sơn ở đâu để liên hệ thực hiện. xin cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 28/07/2020 - 15 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về vướng mắc của độc giá, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 5 và Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định:

“Điều 5. Cấp và sử dụng mã số thuế

1. Cấp mã số thuế

Người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế theo quy định tại Điều 21 của Luật quản lý thuế. Cụ thể:

đ) Mã số thuế cấp cho hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh là mã số thuế cấp cho cá nhân là đại diện hộ kinh doanh…

 Điều 6. Thời hạn thực hiện đăng ký thuế của người nộp thuế

3. Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu. Trường hợp được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.”

     Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế địa phương nơi sản xuất kinh doanh để được cấp mã số thuế theo quy định.

    Đội thuế phường Ninh Sơn nằm trong khuôn viên trụ sở UBND phường Ninh Sơn, hoặc liên hệ Chi cục Thuế Khu vực Thành phố - Châu Thành, địa chỉ số 036, Đường Pasteur, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, số điện thoại 3812455.

Trân trọng!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CHO HỘ KINH DOANH, VÀ ĐỊA CHỈ CỦA ĐỘI THUẾ LIÊN XÃ PHƯỜNG NINH SƠN
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đã có giấy đăng ký hộ kinh doanh, xin hỏi thủ tục đăng ký mã số thuế, và địa chỉ của đội thuế liên xã phụ trách địa bàn phường Ninh sơn ở đâu để liên hệ thực hiện. xin cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đã có giấy đăng ký hộ kinh doanh, xin hỏi thủ tục đăng ký mã số thuế, và địa chỉ của đội thuế liên xã phụ trách địa bàn phường Ninh sơn ở đâu để liên hệ thực hiện. xin cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: