(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trích lục,tách thửa
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0399330661     Email: Tietlanhphan86@gmail.com     Địa chỉ: Ấp 1 xã bến củi huyện dương minh châu tinh tây ninh
Ngày hỏi: 19/07/2020 - 22 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 20/07/2020 - 08 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi: Xin cho em hỏi,anh của em có miếng đất ngụ tại ấp 1 xã bến củi,thửa đất 192,tờ bản đồ số 6.giáp ranh đất nông trường cao su bến củi,vậy có bị dính quy hoạch không ạ
Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     
Thời gian trả lời: 24/07/2020 - 13 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện trả lời như sau: 

Theo nội dung câu hỏi của bạn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch thửa đất số 192, tờ bản đồ số 6 của người khác là không đúng đối tượng được yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai. Tuy nhiên, để bạn hiểu rõ hơn quy định về quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai, thì thực hiện theo các hướng sau:

Căn cứ điểm khoản 1, 2 Điều 9; khoản 2 Điều 15 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai, quy định:

“Điều 9. Các hình thức khai thác thông tin đất đai như sau:

1. Khai thác thông tin đất đai qua mạng internet, cổng thông tin đất đai, dịch vụ tin nhắn SMS.

2. Khai thác thông tin đất đai thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản tại cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai.

Điều 15. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai

2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai”.

Hiện nay, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chưa hoàn chỉnh nên chưa thực hiện đăng ký và cấp quyền truy cập, khai thác dữ liệu từ hệ thống thông tin đất đai mà chủ yếu thực hiện khai thác thông tin đất đai thông qua phiếu yêu cầu tại cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai là Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Dương Minh Châu và phòng Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, UBND huyện đã thực hiện công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Dương Minh Châu tại Trụ sở UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và trên Cổng thông tin điện tử của huyện để người dân biết, thực hiện theo quy định.

Từ những cơ sở trên, bạn có thể đến liên hệ UBND xã Bến Củi để kiểm tra thông tin về quy hoạch sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên. Trường hợp bạn yêu cầu cung cấp bằng phiếu yêu cầu hoặc văn bản thì đề nghị chủ sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện thuộc UBND huyện để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trích lục,tách thửa
 Nội dung câu hỏi: Xin cho em hỏi,anh của em có miếng đất ngụ tại ấp 1 xã bến củi,thửa đất 192,tờ bản đồ số 6.giáp ranh đất nông trường cao su bến củi,vậy có bị dính quy hoạch không ạ
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Xin cho em hỏi,anh của em có miếng đất ngụ tại ấp 1 xã bến củi,thửa đất 192,tờ bản đồ số 6.giáp ranh đất nông trường cao su bến củi,vậy có bị dính quy hoạch không ạ
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: