(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tách thửa đất có thổ cư nhưng không có đường đi như thế nào?
Người hỏi : Nguyễn Văn Mộc     Số điện thoại: 0765656156     Email:      Địa chỉ: Thạnh Tân, TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 18/07/2020 - 09 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 20/07/2020 - 08 Giờ 20 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi có 1 mảnh đất tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, diện tích 5520m2, trong đó có 400m2 thổ cư, còn lại đất nông nghiệp. Nay tôi muốn tách ra vài thửa với diện tích khoảng 500m2 để tặng cho những người con tôi ra riêng sinh sống. Đất tôi trên giấy không có đường đi nhưng hiện trạng thực tế có đường đất hiện hữu chừa vào đất để đi. Vậy tôi có được tách thửa cho con tôi theo quy định không? Nếu tách được thì bao nhiêu mét vuông, còn không tách thửa được thì văn bản hướng dẫn nào không cho tách thửa để tôi tham khảo.

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 27/07/2020 - 07 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Nội dung đơn ông Nguyễn Văn Mộc chưa nêu rõ nhu cầu tách thửa của ông là tách đất ở hay tách đất nông nghiệp và chưa cung cấp rõ thông tin cụ thể về thửa đất (số tờ, số thửa) để kiểm tra Quy hoạch sử dụng đất.

Căn cứ quy định pháp luật về đất đai, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành các văn bản quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, diện tích tối thiểu được phép tách thửa của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ngưng hiệu lực một số điều của Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Vì vậy, việc ông Nguyễn Văn Mộc có nhu cầu tách thửa đất thì liên hệ trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai – chi nhánh thành phố Tây Ninh để được xem xét, giải quyết.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tách thửa đất có thổ cư nhưng không có đường đi như thế nào?
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi có 1 mảnh đất tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, diện tích 5520m2, trong đó có 400m2 thổ cư, còn lại đất nông nghiệp. Nay tôi muốn tách ra vài thửa với diện tích khoảng 500m2 để tặng cho những người con tôi ra riêng sinh sống. Đất tôi trên giấy không có đường đi nhưng hiện trạng thực tế có đường đất hiện hữu chừa vào đất để đi. Vậy tôi có được tách thửa cho con tôi theo quy định không? Nếu tách được thì bao nhiêu mét vuông, còn không tách thửa được thì văn bản hướng dẫn nào không cho tách thửa để tôi tham khảo.

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi có 1 mảnh đất tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, diện tích 5520m2, trong đó có 400m2 thổ cư, còn lại đất nông nghiệp. Nay tôi muốn tách ra vài thửa với diện tích khoảng 500m2 để tặng cho những người con tôi ra riêng sinh sống. Đất tôi trên giấy không có đường đi nhưng hiện trạng thực tế có đường đất hiện hữu chừa vào đất để đi. Vậy tôi có được tách thửa cho con tôi theo quy định không? Nếu tách được thì bao nhiêu mét vuông, còn không tách thửa được thì văn bản hướng dẫn nào không cho tách thửa để tôi tham khảo.

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: