(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thu phí giữ xe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh
Người hỏi : TCV     Số điện thoại: 0394458879     Email:      Địa chỉ: Châu Thành - Tây Ninh
Ngày hỏi: 15/07/2020 - 10 Giờ 29 phút     Ngày chuyển: 15/07/2020 - 10 Giờ 32 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngày 15/7/2020, tôi có khám bệnh và gửi xe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, theo bảng giá tại cổng bệnh viện thì phí gửi xe ban ngày là 2.000 VNĐ. Tuy nhiên khi tôi đưa 10.000 VNĐ thì nhân viên giữ xe thối lại 7.000 VNĐ như vậy nhân viên thu vượt so với quy định của UBND tỉnh. Tôi để ý thấy rất nhiều trường hợp nhân viên thu 3.000 VNĐ như vậy.

Kính đề nghị Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có hình thức chấn chỉnh hoặc thay thế đơn vị giữ xe để đảm bảo không thu vượt quy định của UBND tỉnh và làm mất hình ảnh của Bệnh viện.

Tôi thấy có nhiều người kiến nghị nội dung này, thậm chí Báo Tây Ninh cũng đăng bài phản ánh nhưng tình trạng đến nay vẫn không có gì thay đổi. Kính mong LĐ Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh xem xét, giải quyết dứt điểm. 

Tôi xin chân thành cảm ơn./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 23/11/2020 - 10 Giờ 08 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế đã tiếp nhận câu hỏi của bạn và đang chuyển đến bộ phận chuyên môn phúc đáp. Sở sẽ phúc đáp thời gian sớm nhất khi nhận được câu trả lời từ phòng chuyên môn.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thu phí giữ xe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Ngày 15/7/2020, tôi có khám bệnh và gửi xe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, theo bảng giá tại cổng bệnh viện thì phí gửi xe ban ngày là 2.000 VNĐ. Tuy nhiên khi tôi đưa 10.000 VNĐ thì nhân viên giữ xe thối lại 7.000 VNĐ như vậy nhân viên thu vượt so với quy định của UBND tỉnh. Tôi để ý thấy rất nhiều trường hợp nhân viên thu 3.000 VNĐ như vậy.

Kính đề nghị Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có hình thức chấn chỉnh hoặc thay thế đơn vị giữ xe để đảm bảo không thu vượt quy định của UBND tỉnh và làm mất hình ảnh của Bệnh viện.

Tôi thấy có nhiều người kiến nghị nội dung này, thậm chí Báo Tây Ninh cũng đăng bài phản ánh nhưng tình trạng đến nay vẫn không có gì thay đổi. Kính mong LĐ Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh xem xét, giải quyết dứt điểm. 

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngày 15/7/2020, tôi có khám bệnh và gửi xe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, theo bảng giá tại cổng bệnh viện thì phí gửi xe ban ngày là 2.000 VNĐ. Tuy nhiên khi tôi đưa 10.000 VNĐ thì nhân viên giữ xe thối lại 7.000 VNĐ như vậy nhân viên thu vượt so với quy định của UBND tỉnh. Tôi để ý thấy rất nhiều trường hợp nhân viên thu 3.000 VNĐ như vậy.

Kính đề nghị Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có hình thức chấn chỉnh hoặc thay thế đơn vị giữ xe để đảm bảo không thu vượt quy định của UBND tỉnh và làm mất hình ảnh của Bệnh viện.

Tôi thấy có nhiều người kiến nghị nội dung này, thậm chí Báo Tây Ninh cũng đăng bài phản ánh nhưng tình trạng đến nay vẫn không có gì thay đổi. Kính mong LĐ Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh xem xét, giải quyết dứt điểm. 

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: