(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: "Nỗi khổ " của giáo viên trường Tiểu học Thị Trấn Hòa Thành.
Người hỏi : giáo viên     Số điện thoại: 0928087898     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/07/2020 - 17 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 13/07/2020 - 08 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:   - "Ngài" Chủ tịch UBND thị xã  Hòa Thành.

                  - "Ngài" trưởng phòng Giaó dục và Đào tạo thị xã  Hòa Thành

 

  Chúng tôi là giáo viên của trường TH Thị Trấn thị xã Hòa Thành có một số điều bức xúc từ nhiều năm qua, nhờ "Ngài " giải đáp giúp:

1. Cho hỏi:  Một vị  Hiệu trưởng (ông Võ Quang Truyền) đứng trước cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường xúc phạm giáo viên . Vậy ông ta có vi phạm đạo đức nhà giáo hay không?

Cụ thể: Trong kì kiểm tra định kì cuối năm vừa qua, ông yêu cầu các tổ trưởng ra đề kiểm tra. Sau đó ông kiểm tra lại phát hiện 01 tổ ra đề chưa chính xác. Ông gọi cho gọi tất cả các tổ trưởng lên phòng chuyên môn rồi miệt thị giáo viên trước sự chứng kiến của Ban giám hiệu và các tổ trưởng. Ông nói  "Ra đề thi ấu trĩ", ông nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần như một người cha dạy đứa con hư. Chưa dừng lại đó, lên cuộc họp Hội đồng sư phạm ông còn nhắc lại "Ra đề thi ấu trĩ" trước cả hội đồng nhà trường. Xin hỏi cách phát biểu như thế có xứng đáng là vị lãnh đạo hay không?

- Trong cuộc họp Ban chấp hành công đoàn (cùng ngày với họp tổ trưởng}, ông tham gia họp và lớn tiếng quát mắng  cả Ban chấp hành công đoàn . Hành động, thái độ, cử chỉ, lời nói như thế có xứng đáng là người đứng đầu không?

2. Xây dựng kế hoạch thi đua: Lấy bảng điểm Hoạt động ngoài giờ là chủ yếu, nhưng cách thực hiện (trừ điểm tùy thích) phi lý. giáo viên ý kiến nhiều lần nhưng không được. Vậy có dân chủ trong đơn vị không?

Cụ thể: - Một học sinh của lớp A đi học trễ, vứt rác,.... thì giáo viên chủ nhiệm và tất cả giáo viên dạy lớp đó bị trừ điểm. Giáo viên dạy môn lớp đó không có  giờ dạy ngày hôm đó nhưng do học sinh đi trễ vẫn bị trừ điểm . Như vậy bản án đó có công bằng không?

     - Khuyến khích học sinh đi "bắt " lẫn nhau: nếu bắt được ai vứt rác thì cộng điểm cho lớp mình. Học sinh lớp lớn bắt học sinh lớp nhỏ,........, gây ra mất đoàn kết nội bộ.

     - Trừ điểm không có ba rem: muốn trừ mấy điểm là do hiệu trưởng chỉ đạo Tổng phụ trách đội trừ . Cách làm việc như thế có hợp lý không?

3. Xét thi đua cuối năm: Vẫn diễn lại tình trạng như năm qua: Điểm chủ điểm Đội "quyết định số phận" của giáo viên.

  Cụ thể như sau:

- Sắp đến ngày xét thi đua, ông cho nhân viên kiểm tra các lớp học, chụp hình, quay phim lại làm bằng chứng để trừ điểm giáo viên. Học sinh đi học trễ, vi phạm nề nếp,... thì giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy lớp đó cũng bị trừ điểm. Có trường hợp giáo viên cả năm  không nghỉ ngày nào, không vi phạm điều  gì ,nhưng do học sinh vi phạm bị trừ điểm. Khi xếp  thứ tự thi đua của giáo viên đó đứng sau  cả đồng chí bảo vệ. Vậy thưa quí "Ngài "có hợp lý không? (chúng tôi đề nghị bỏ kiểu trừ điểm như vậy nhiều lần nhưng vẫn không được)

- Toàn trường có 9 giáo viên đăng kí CSTĐ (Hiệu trưởng và 8 GV) nhưng khi xét công nhận CSTĐ ông ta bỏ hẳn một giáo viên có điểm thấp nhất (do bị trừ điểm dội là chủ yếu)  ra và tiến hành bỏ phiếu 8 người còn lại (Hiệu trưởng và 7 GV). Cách bỏ phiếu như vậy có đúng với luật thi đua khen thưởng hay không?.  Điểm chủ điểm Đội "quyết định số phận" của giáo viên có công bằng hay không?

4.Trong phiên hiệu trưởng ngày 7/7/2020, "Ngài" trưởng phòng GD & ĐT có phát biểu không cho giáo viên trực hè, nhưng  phiên họp HĐSP ngày 10/7/2020, hiệu trưởng yêu cầu giáo viên bốc thăm (mỗi người 01 ngày) vào trương làm việc (việc gì thì chưa biết). Hiệu trưởng điều động giáo viên như vậy đúng chỉ đạo chưa  thưa "Ngài" trưởng phòng ?

5. Theo điều lệ trường tiểu học: Tổ phó được giảm 01 tiết và 0,15 phụ cấp chức vụ, nhưng ông chỉ đạo cho tổ phó được giảm 01 tiết còn 0,15 phụ cấp chức vụ thì không. Như vậy có vi phạm điều lệ trường tiểu học không?

Một lần nữa chúng tôi tha thiết  quí "Ngài "chỉ đạo, giải quyết một cách thấu đáo để giáo viên có niềm tin và phấn đấu trong sự nghiệp trồng người của mình.

Trân trọng kính chào.

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND thị xã Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 13/07/2020 - 10 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     15 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ghi nhận ý kiến phản ảnh. UBND thị xã Hòa Thành đã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, rà soát cụ thể để có biện pháp chấn chỉnh cho phù hợp.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: "Nỗi khổ " của giáo viên trường Tiểu học Thị Trấn Hòa Thành.
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:   - "Ngài" Chủ tịch UBND thị xã  Hòa Thành.

                  - "Ngài" trưởng phòng Giaó dục và Đào tạo thị xã  Hòa Thành

 

  Chúng tôi là giáo viên của trường TH Thị Trấn thị xã Hòa Thành có một số điều bức xúc từ nhiều năm qua, nhờ "Ngài " giải đáp giúp:

1. Cho hỏi:  Một vị  Hiệu trưởng (ông Võ Quang Truyền) đứng trước cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường xúc phạm giáo viên . Vậy ông ta có vi phạm đạo đức nhà giáo hay không?

Cụ thể: Trong kì kiểm tra định kì cuối năm vừa qua, ông yêu cầu các tổ trưởng ra đề kiểm tra. Sau đó ông kiểm tra lại phát hiện 01 tổ ra đề chưa chính xác. Ông gọi cho gọi tất cả các tổ trưởng lên phòng chuyên môn rồi miệt thị giáo viên trước sự chứng kiến của Ban giám hiệu và các tổ trưởng. Ông nói  "Ra đề thi ấu trĩ", ông nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần như một người cha dạy đứa con hư. Chưa dừng lại đó, lên cuộc họp Hội đồng sư phạm ông còn nhắc lại "Ra đề thi ấu trĩ" trước cả hội đồng nhà trường. Xin hỏi cách phát biểu như thế có xứng đáng là vị lãnh đạo hay không?

- Trong cuộc họp Ban chấp hành công đoàn (cùng ngày với họp tổ trưởng}, ông tham gia họp và lớn tiếng quát mắng  cả Ban chấp hành công đoàn . Hành động, thái độ, cử chỉ, lời nói như thế có xứng đáng là người đứng đầu không?

2. Xây dựng kế hoạch thi đua: Lấy bảng điểm Hoạt động ngoài giờ là chủ yếu, nhưng cách thực hiện (trừ điểm tùy thích) phi lý. giáo viên ý kiến nhiều lần nhưng không được. Vậy có dân chủ trong đơn vị không?

Cụ thể: - Một học sinh của lớp A đi học trễ, vứt rác,.... thì giáo viên chủ nhiệm và tất cả giáo viên dạy lớp đó bị trừ điểm. Giáo viên dạy môn lớp đó không có  giờ dạy ngày hôm đó nhưng do học sinh đi trễ vẫn bị trừ điểm . Như vậy bản án đó có công bằng không?

     - Khuyến khích học sinh đi "bắt " lẫn nhau: nếu bắt được ai vứt rác thì cộng điểm cho lớp mình. Học sinh lớp lớn bắt học sinh lớp nhỏ,........, gây ra mất đoàn kết nội bộ.

     - Trừ điểm không có ba rem: muốn trừ mấy điểm là do hiệu trưởng chỉ đạo Tổng phụ trách đội trừ . Cách làm việc như thế có hợp lý không?

3. Xét thi đua cuối năm: Vẫn diễn lại tình trạng như năm qua: Điểm chủ điểm Đội "quyết định số phận" của giáo viên.

  Cụ thể như sau:

- Sắp đến ngày xét thi đua, ông cho nhân viên kiểm tra các lớp học, chụp hình, quay phim lại làm bằng chứng để trừ điểm giáo viên. Học sinh đi học trễ, vi phạm nề nếp,... thì giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy lớp đó cũng bị trừ điểm. Có trường hợp giáo viên cả năm  không nghỉ ngày nào, không vi phạm điều  gì ,nhưng do học sinh vi phạm bị trừ điểm. Khi xếp  thứ tự thi đua của giáo viên đó đứng sau  cả đồng chí bảo vệ. Vậy thưa quí "Ngài "có hợp lý không? (chúng tôi đề nghị bỏ kiểu trừ điểm như vậy nhiều lần nhưng vẫn không được)

- Toàn trường có 9 giáo viên đăng kí CSTĐ (Hiệu trưởng và 8 GV) nhưng khi xét công nhận CSTĐ ông ta bỏ hẳn một giáo viên có điểm thấp nhất (do bị trừ điểm dội là chủ yếu)  ra và tiến hành bỏ phiếu 8 người còn lại (Hiệu trưởng và 7 GV). Cách bỏ phiếu như vậy có đúng với luật thi đua khen thưởng hay không?.  Điểm chủ điểm Đội "quyết định số phận" của giáo viên có công bằng hay không?

4.Trong phiên hiệu trưởng ngày 7/7/2020, "Ngài" trưởng phòng GD & ĐT có phát biểu không cho giáo viên trực hè, nhưng  phiên họp HĐSP ngày 10/7/2020, hiệu trưởng yêu cầu giáo viên bốc thăm (mỗi người 01 ngày) vào trương làm việc (việc gì thì chưa biết). Hiệu trưởng điều động giáo viên như vậy đúng chỉ đạo chưa  thưa "Ngài" trưởng phòng ?

5. Theo điều lệ trường tiểu học: Tổ phó được giảm 01 tiết và 0,15 phụ cấp chức vụ, nhưng ông chỉ đạo cho tổ phó được giảm 01 tiết còn 0,15 phụ cấp chức vụ thì không. Như vậy có vi phạm điều lệ trường tiểu học không?

Một lần nữa chúng tôi tha thiết  quí "Ngài "chỉ đạo, giải quyết một cách thấu đáo để giáo viên có niềm tin và phấn đấu trong sự nghiệp trồng người của mình.

Trân trọng kính chào.

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:   - "Ngài" Chủ tịch UBND thị xã  Hòa Thành.

                  - "Ngài" trưởng phòng Giaó dục và Đào tạo thị xã  Hòa Thành

 

  Chúng tôi là giáo viên của trường TH Thị Trấn thị xã Hòa Thành có một số điều bức xúc từ nhiều năm qua, nhờ "Ngài " giải đáp giúp:

1. Cho hỏi:  Một vị  Hiệu trưởng (ông Võ Quang Truyền) đứng trước cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường xúc phạm giáo viên . Vậy ông ta có vi phạm đạo đức nhà giáo hay không?

Cụ thể: Trong kì kiểm tra định kì cuối năm vừa qua, ông yêu cầu các tổ trưởng ra đề kiểm tra. Sau đó ông kiểm tra lại phát hiện 01 tổ ra đề chưa chính xác. Ông gọi cho gọi tất cả các tổ trưởng lên phòng chuyên môn rồi miệt thị giáo viên trước sự chứng kiến của Ban giám hiệu và các tổ trưởng. Ông nói  "Ra đề thi ấu trĩ", ông nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần như một người cha dạy đứa con hư. Chưa dừng lại đó, lên cuộc họp Hội đồng sư phạm ông còn nhắc lại "Ra đề thi ấu trĩ" trước cả hội đồng nhà trường. Xin hỏi cách phát biểu như thế có xứng đáng là vị lãnh đạo hay không?

- Trong cuộc họp Ban chấp hành công đoàn (cùng ngày với họp tổ trưởng}, ông tham gia họp và lớn tiếng quát mắng  cả Ban chấp hành công đoàn . Hành động, thái độ, cử chỉ, lời nói như thế có xứng đáng là người đứng đầu không?

2. Xây dựng kế hoạch thi đua: Lấy bảng điểm Hoạt động ngoài giờ là chủ yếu, nhưng cách thực hiện (trừ điểm tùy thích) phi lý. giáo viên ý kiến nhiều lần nhưng không được. Vậy có dân chủ trong đơn vị không?

Cụ thể: - Một học sinh của lớp A đi học trễ, vứt rác,.... thì giáo viên chủ nhiệm và tất cả giáo viên dạy lớp đó bị trừ điểm. Giáo viên dạy môn lớp đó không có  giờ dạy ngày hôm đó nhưng do học sinh đi trễ vẫn bị trừ điểm . Như vậy bản án đó có công bằng không?

     - Khuyến khích học sinh đi "bắt " lẫn nhau: nếu bắt được ai vứt rác thì cộng điểm cho lớp mình. Học sinh lớp lớn bắt học sinh lớp nhỏ,........, gây ra mất đoàn kết nội bộ.

     - Trừ điểm không có ba rem: muốn trừ mấy điểm là do hiệu trưởng chỉ đạo Tổng phụ trách đội trừ . Cách làm việc như thế có hợp lý không?

3. Xét thi đua cuối năm: Vẫn diễn lại tình trạng như năm qua: Điểm chủ điểm Đội "quyết định số phận" của giáo viên.

  Cụ thể như sau:

- Sắp đến ngày xét thi đua, ông cho nhân viên kiểm tra các lớp học, chụp hình, quay phim lại làm bằng chứng để trừ điểm giáo viên. Học sinh đi học trễ, vi phạm nề nếp,... thì giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy lớp đó cũng bị trừ điểm. Có trường hợp giáo viên cả năm  không nghỉ ngày nào, không vi phạm điều  gì ,nhưng do học sinh vi phạm bị trừ điểm. Khi xếp  thứ tự thi đua của giáo viên đó đứng sau  cả đồng chí bảo vệ. Vậy thưa quí "Ngài "có hợp lý không? (chúng tôi đề nghị bỏ kiểu trừ điểm như vậy nhiều lần nhưng vẫn không được)

- Toàn trường có 9 giáo viên đăng kí CSTĐ (Hiệu trưởng và 8 GV) nhưng khi xét công nhận CSTĐ ông ta bỏ hẳn một giáo viên có điểm thấp nhất (do bị trừ điểm dội là chủ yếu)  ra và tiến hành bỏ phiếu 8 người còn lại (Hiệu trưởng và 7 GV). Cách bỏ phiếu như vậy có đúng với luật thi đua khen thưởng hay không?.  Điểm chủ điểm Đội "quyết định số phận" của giáo viên có công bằng hay không?

4.Trong phiên hiệu trưởng ngày 7/7/2020, "Ngài" trưởng phòng GD & ĐT có phát biểu không cho giáo viên trực hè, nhưng  phiên họp HĐSP ngày 10/7/2020, hiệu trưởng yêu cầu giáo viên bốc thăm (mỗi người 01 ngày) vào trương làm việc (việc gì thì chưa biết). Hiệu trưởng điều động giáo viên như vậy đúng chỉ đạo chưa  thưa "Ngài" trưởng phòng ?

5. Theo điều lệ trường tiểu học: Tổ phó được giảm 01 tiết và 0,15 phụ cấp chức vụ, nhưng ông chỉ đạo cho tổ phó được giảm 01 tiết còn 0,15 phụ cấp chức vụ thì không. Như vậy có vi phạm điều lệ trường tiểu học không?

Một lần nữa chúng tôi tha thiết  quí "Ngài "chỉ đạo, giải quyết một cách thấu đáo để giáo viên có niềm tin và phấn đấu trong sự nghiệp trồng người của mình.

Trân trọng kính chào.

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: