(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về xếp loại viên chức và chuẩn nghề nghiệp.
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0912739680     Email:      Địa chỉ: Dương Minh Châu
Ngày hỏi: 10/07/2020 - 10 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 10/07/2020 - 10 Giờ 39 phút

Nội dung câu hỏi:

Từ ngày 01/07/2020 Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực. Nhưng hiện nay còn nhiều giáo viên Tiểu học và Trung học Cơ sở đang hoặc chưa học đại học. Do đó về trình độ chuyên môn là chưa đạt chuẩn. Vậy khi xét xếp loại viên chức và chuẩn nghề nghiệp thì những giáo viên sẽ được xếp loại như thế nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 14/07/2020 - 13 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hiện nay, vẫn thực hiện theo quy định cũ vì chưa có thông tư quy định mã chức danh mới.

Phòng Tổ chức Cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng trả lời./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về xếp loại viên chức và chuẩn nghề nghiệp.
 Nội dung câu hỏi:

Từ ngày 01/07/2020 Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực. Nhưng hiện nay còn nhiều giáo viên Tiểu học và Trung học Cơ sở đang hoặc chưa học đại học. Do đó về trình độ chuyên môn là chưa đạt chuẩn. Vậy khi xét xếp loại viên chức và chuẩn nghề nghiệp thì những giáo viên sẽ được xếp loại như thế nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Từ ngày 01/07/2020 Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực. Nhưng hiện nay còn nhiều giáo viên Tiểu học và Trung học Cơ sở đang hoặc chưa học đại học. Do đó về trình độ chuyên môn là chưa đạt chuẩn. Vậy khi xét xếp loại viên chức và chuẩn nghề nghiệp thì những giáo viên sẽ được xếp loại như thế nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: