(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: VỀ TRỪ ĐIỂM THI ĐUA CỦA GIÁM THỊ THCS
Người hỏi : Tập thể     Số điện thoại: 0987012278     Email:      Địa chỉ: Thị xã Hòa Thành- Tây Ninh
Ngày hỏi: 09/07/2020 - 18 Giờ 21 phút     Ngày chuyển: 10/07/2020 - 10 Giờ 36 phút

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi : 
- Tại Trường THCS  H ở TX Hòa Thành , trong kì thi học kì II có phân công : 
     Bộ phận kiểm bài thi trắc nghiệm và các thành phần Giám thi coi thi .
1./ Về Giám thị :Nếu học sinh tô sai mã đề , dù giám thi có nhắc nhở nhiều lần , vậy giám thi coi thi phòng đó có bị khiển trách trừ điểm thi đua , do học sinh tô sai mã đề có đúng hay không?
 
2./ Về bộ phận kiểm tra bài thi của trường, Khi kiểm tra thu bài nhưng không phát hiện sai sót ( dù trong số bài thu đó , có bài học sinh không tô mã đề và tô sai mã đề ) , vậy bộ phận này có phải chịu trách nhiệm hay không ? có bị trừ điểm thi đua hay không ?
 
-  Chúng tôi đã hỏi Ban giám hiệu nhà trường , nhưng BGH trả lời : Giám thi coi thi có học sinh tô mã đề sai thì bị trừ điểm thi đua và phải chịu trách nhiệm trước hội đồng nhà trường , còn bộ phận kiểm tra bài thi của trường thì không phải chịu trách nhiệm gì và không bị trừ điểm thi đua ? 
 
Tôi xin hỏi ngành cấp trên , những qui định của trường có đúng hay không ?
 
                                                                Trường Hòa, ngày 9/7/2020
 

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND thị xã Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 13/07/2020 - 10 Giờ 52 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ghi nhận ý kiến phản ảnh. UBND thị xã Hòa Thành đã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, rà soát cụ thể để có biện pháp chấn chỉnh cho phù hợp.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: VỀ TRỪ ĐIỂM THI ĐUA CỦA GIÁM THỊ THCS
 Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi : 
- Tại Trường THCS  H ở TX Hòa Thành , trong kì thi học kì II có phân công : 
     Bộ phận kiểm bài thi trắc nghiệm và các thành phần Giám thi coi thi .
1./ Về Giám thị :Nếu học sinh tô sai mã đề , dù giám thi có nhắc nhở nhiều lần , vậy giám thi coi thi phòng đó có bị khiển trách trừ điểm thi đua , do học sinh tô sai mã đề có đúng hay không?
 
2./ Về bộ phận kiểm tra bài thi của trường, Khi kiểm tra thu bài nhưng không phát hiện sai sót ( dù trong số bài thu đó , có bài học sinh không tô mã đề và tô sai mã đề ) , vậy bộ phận này có phải chịu trách nhiệm hay không ? có bị trừ điểm thi đua hay không ?
 
-  Chúng tôi đã hỏi Ban giám hiệu nhà trường , nhưng BGH trả lời : Giám thi coi thi có học sinh tô mã đề sai thì bị trừ điểm thi đua và phải chịu trách nhiệm trước hội đồng nhà trường , còn bộ phận kiểm tra bài thi của trường thì không phải chịu trách nhiệm gì và không bị trừ điểm thi đua ? 
 
Tôi xin hỏi ngành cấp trên , những qui định của trường có đúng hay không ?
 
                                                                Trường Hòa, ngày 9/7/2020
 
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi : 
- Tại Trường THCS  H ở TX Hòa Thành , trong kì thi học kì II có phân công : 
     Bộ phận kiểm bài thi trắc nghiệm và các thành phần Giám thi coi thi .
1./ Về Giám thị :Nếu học sinh tô sai mã đề , dù giám thi có nhắc nhở nhiều lần , vậy giám thi coi thi phòng đó có bị khiển trách trừ điểm thi đua , do học sinh tô sai mã đề có đúng hay không?
 
2./ Về bộ phận kiểm tra bài thi của trường, Khi kiểm tra thu bài nhưng không phát hiện sai sót ( dù trong số bài thu đó , có bài học sinh không tô mã đề và tô sai mã đề ) , vậy bộ phận này có phải chịu trách nhiệm hay không ? có bị trừ điểm thi đua hay không ?
 
-  Chúng tôi đã hỏi Ban giám hiệu nhà trường , nhưng BGH trả lời : Giám thi coi thi có học sinh tô mã đề sai thì bị trừ điểm thi đua và phải chịu trách nhiệm trước hội đồng nhà trường , còn bộ phận kiểm tra bài thi của trường thì không phải chịu trách nhiệm gì và không bị trừ điểm thi đua ? 
 
Tôi xin hỏi ngành cấp trên , những qui định của trường có đúng hay không ?
 
                                                                Trường Hòa, ngày 9/7/2020
 
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: