(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Có cần khai báo khi bảo vệ thông tin không
Người hỏi : Lê Quang Đạo     Số điện thoại: 0912338904     Email:      Địa chỉ: 134 Trương Định
Ngày hỏi: 08/07/2020 - 16 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 09/07/2020 - 15 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn website của mình là https://arcviet.vn được bảo vệ thông tin tôi cần khai báo thông tin với sở khoa học công nghệ hay sở thông tin truyền thông.

Xin cảm ơn!!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông     
Thời gian trả lời: 17/07/2020 - 09 Giờ 46 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:

Câu hỏi của ông/bà chưa đầy đủ: bảo vệ thông tin là thông tin gì? Tuy nhiên, Sở Thông tin và Truyền thông xin được trả lời ông/bà như sau:

Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương.

Trong Điều 62 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP có quy định: Hoạt động đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử.

Vì vậy, để biết thêm thông tin và được hướng dẫn chi tiết, đề nghị ông/bà liên hệ Sở Công thương (địa chỉ: Số 304, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, điện thoại: 0276 3814 885)

Trận trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Có cần khai báo khi bảo vệ thông tin không
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn website của mình là https://arcviet.vn được bảo vệ thông tin tôi cần khai báo thông tin với sở khoa học công nghệ hay sở thông tin truyền thông.

Xin cảm ơn!!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn website của mình là https://arcviet.vn được bảo vệ thông tin tôi cần khai báo thông tin với sở khoa học công nghệ hay sở thông tin truyền thông.

Xin cảm ơn!!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: