(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về việc chậm thi hành án dân sự cho mẹ tôi là bà Phạm Thị Xuân (lần 2)
Người hỏi : đào phạm lan phương     Số điện thoại: 0909XXX787     Email:      Địa chỉ: thành phố tây ninh
Ngày hỏi: 15/07/2020 - 14 Giờ 29 phút     Ngày chuyển: 15/07/2020 - 16 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

ngày 29/6/2020 tôi có đặt câu hỏi về vấn đề chậm thi hành án dân sự cho bà Phạm Thi Xuân nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời. Gút mắc chỗ nào mà đơn vị trra lời chưa trả lời câu hỏi của tôi. rất xin lỗi vì làm phiền lần 2  


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 30/07/2020 - 16 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Việc Chi cục THADS thành phố Tây Ninh chậm giao phần đất cho bà Phạm Thị Xuân theo Bản án số 131/DSPT ngày 28/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh và Bản án số 118/DSST ngày 31/10/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh là do việc phối hợp với các cơ quan có liên quan để khảo sát hiện trạng tài sản chậm.

Hiện Chi cục THADS thành phố Tây Ninh đã tiến hành khảo sát hiện trạng tài sản đảm bảo đúng nội dung bản án và đang thực hiện trình tự, thủ tục tiếp theo để tổ chức thi hành theo đúng nội dung Bản án số 131/DSPT ngày 28/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh và Bản án số 118/DSST ngày 31/10/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về việc chậm thi hành án dân sự cho mẹ tôi là bà Phạm Thị Xuân (lần 2)
 Nội dung câu hỏi:

ngày 29/6/2020 tôi có đặt câu hỏi về vấn đề chậm thi hành án dân sự cho bà Phạm Thi Xuân nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời. Gút mắc chỗ nào mà đơn vị trra lời chưa trả lời câu hỏi của tôi. rất xin lỗi vì làm phiền lần 2  

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

ngày 29/6/2020 tôi có đặt câu hỏi về vấn đề chậm thi hành án dân sự cho bà Phạm Thi Xuân nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời. Gút mắc chỗ nào mà đơn vị trra lời chưa trả lời câu hỏi của tôi. rất xin lỗi vì làm phiền lần 2  

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: