(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đăng ký cấp lại giấy đất bị mất nhưng UBND phường Long Hoa từ chối xử lý hồ sơ
Người hỏi : Nguyễn Thị Ngọc Đởm     Số điện thoại: 0976679484     Email:      Địa chỉ: khu phố 1, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành
Ngày hỏi: 31/07/2020 - 08 Giờ 43 phút     Ngày chuyển: 31/07/2020 - 08 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh.

Tôi tên Nguyễn Thị Ngọc Đởm có 1 thắc mắc muốn được giải đáp như sau:

Tôi có 1 mảnh đất tại khu phố 1, phường Long Hoa thuộc thửa đất số 37, tờ bản đồ số 22, diện tích 60,4m2. Tôi đã làm thất lạc giấy CNQSD đất giờ cấp lại không được là sao? trước đây tôi có nhờ con tôi lấy sổ đi đăng ký thế chấp nhưng do tôi hết tuổi lao động nên ngân hàng không vay, khi đó chồng tôi bệnh nên tôi xuống sài gòn chăm sóc và tôi quên lấy sổ đỏ để cất đi. Đến khi tôi từ sài gòn về hỏi con tôi giấy đất đâu thì con tôi nói là không có giữ, lúc trước để trên bàn trong nhà từ lúc tôi đi chăm sóc chồng tôi ở sài gòn, tôi nghĩ các con tôi đang giữ nên có lên phường Long Hoa làm đơn yêu cầu các con tôi trả lại sổ đất cho tôi.

Ngày 5/5/2020 và ngày 16/5/2020 phường Long Hoa tổ chức hòa giải tại khu phố 1, trong 2 biên bản hòa giải trên các con tôi đều có ý kiến là không giữ giấy đất của tôi và nói sẽ chấp nhận theo sự giải quyết của công an.

Ngày 20/5/2020 tôi có đến công an phường Long Hoa trình bày sự việc như trên thì được hướng dẫn làm đơn cớ mất. Sau khi có đơn cớ mất giấy CNQSD đất tôi có lên văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thị xã Hòa Thành làm hồ sơ vẽ lại sơ đồ đất và lục hồ sơ gốc, khi có kết quả tôi có lên UBND phường Long Hoa để làm thủ tục cấp lại giấy đất nhưng tại đây không giải quyết hồ sơ mà yêu cầu tôi phải gọi tất cả những người con ra làm cam kết là không giữ giấy đất của tôi thì UBND phường Long Hoa mới làm thủ tục cấp lại giấy đất cho tôi, xin hỏi như vậy có đúng theo quy định không? Nếu UBND muốn làm cam kết gì thì tôi làm vì giấy đất này do tôi đứng tên, tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật, tại sao lại lôi các con tôi vào. Các con tôi nay đã có gia đình riêng, đi làm mỗi người 1 nơi không có thời gian về để làm cam kết đó. Vậy không lẽ nếu các con tôi không làm cam kết không giữ giấy đất thì cả đời này tôi không được cấp lại giấy đất hay sao? Trong khi chồng tôi đang bệnh, tiền chi tiêu mỗi ngày và tiền thuốc điều trị bệnh đang làm áp lực cho tôi. Tôi muốn đăng ký cấp lại giấy để bán phần đất này đi để chữa bệnh cho chồng tôi mà không được hay sao?

Rất mong được cơ quan các cấp xem xét và hướng dẫn tôi phải làm như thế nào để được cấp lại giấy đất nêu trên.

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND thị xã Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 04/08/2020 - 13 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ghi nhận ý kiến này, UBND thị xã Hòa Thành giao UBND Phường Long Hoa kiểm tra, xác minh cụ thể, giải quyết hồ sơ đất đai theo quy định của pháp luật.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 12/08/2020 - 14 Giờ 46 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 77 nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

“ Điều 77. Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất

1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

2. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Căn cứ tại  Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

“Điều 10. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận

2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

b) Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.”

Từ cơ sở nêu trên, nội dung câu hỏi của bà thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường Long Hoa. Đề nghị bà liên hệ Ủy ban nhân nhân phường Long Hoa để được giải quyết theo quy định.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đăng ký cấp lại giấy đất bị mất nhưng UBND phường Long Hoa từ chối xử lý hồ sơ
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh.

Tôi tên Nguyễn Thị Ngọc Đởm có 1 thắc mắc muốn được giải đáp như sau:

Tôi có 1 mảnh đất tại khu phố 1, phường Long Hoa thuộc thửa đất số 37, tờ bản đồ số 22, diện tích 60,4m2. Tôi đã làm thất lạc giấy CNQSD đất giờ cấp lại không được là sao? trước đây tôi có nhờ con tôi lấy sổ đi đăng ký thế chấp nhưng do tôi hết tuổi lao động nên ngân hàng không vay, khi đó chồng tôi bệnh nên tôi xuống sài gòn chăm sóc và tôi quên lấy sổ đỏ để cất đi. Đến khi tôi từ sài gòn về hỏi con tôi giấy đất đâu thì con tôi nói là không có giữ, lúc trước để trên bàn trong nhà từ lúc tôi đi chăm sóc chồng tôi ở sài gòn, tôi nghĩ các con tôi đang giữ nên có lên phường Long Hoa làm đơn yêu cầu các con tôi trả lại sổ đất cho tôi.

Ngày 5/5/2020 và ngày 16/5/2020 phường Long Hoa tổ chức hòa giải tại khu phố 1, trong 2 biên bản hòa giải trên các con tôi đều có ý kiến là không giữ giấy đất của tôi và nói sẽ chấp nhận theo sự giải quyết của công an.

Ngày 20/5/2020 tôi có đến công an phường Long Hoa trình bày sự việc như trên thì được hướng dẫn làm đơn cớ mất. Sau khi có đơn cớ mất giấy CNQSD đất tôi có lên văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thị xã Hòa Thành làm hồ sơ vẽ lại sơ đồ đất và lục hồ sơ gốc, khi có kết quả tôi có lên UBND phường Long Hoa để làm thủ tục cấp lại giấy đất nhưng tại đây không giải quyết hồ sơ mà yêu cầu tôi phải gọi tất cả những người con ra làm cam kết là không giữ giấy đất của tôi thì UBND phường Long Hoa mới làm thủ tục cấp lại giấy đất cho tôi, xin hỏi như vậy có đúng theo quy định không? Nếu UBND muốn làm cam kết gì thì tôi làm vì giấy đất này do tôi đứng tên, tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật, tại sao lại lôi các con tôi vào. Các con tôi nay đã có gia đình riêng, đi làm mỗi người 1 nơi không có thời gian về để làm cam kết đó. Vậy không lẽ nếu các con tôi không làm cam kết không giữ giấy đất thì cả đời này tôi không được cấp lại giấy đất hay sao? Trong khi chồng tôi đang bệnh, tiền chi tiêu mỗi ngày và tiền thuốc điều trị bệnh đang làm áp lực cho tôi. Tôi muốn đăng ký cấp lại giấy để bán phần đất này đi để chữa bệnh cho chồng tôi mà không được hay sao?

Rất mong được cơ quan các cấp xem xét và hướng dẫn tôi phải làm như thế nào để được cấp lại giấy đất nêu trên.

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh.

Tôi tên Nguyễn Thị Ngọc Đởm có 1 thắc mắc muốn được giải đáp như sau:

Tôi có 1 mảnh đất tại khu phố 1, phường Long Hoa thuộc thửa đất số 37, tờ bản đồ số 22, diện tích 60,4m2. Tôi đã làm thất lạc giấy CNQSD đất giờ cấp lại không được là sao? trước đây tôi có nhờ con tôi lấy sổ đi đăng ký thế chấp nhưng do tôi hết tuổi lao động nên ngân hàng không vay, khi đó chồng tôi bệnh nên tôi xuống sài gòn chăm sóc và tôi quên lấy sổ đỏ để cất đi. Đến khi tôi từ sài gòn về hỏi con tôi giấy đất đâu thì con tôi nói là không có giữ, lúc trước để trên bàn trong nhà từ lúc tôi đi chăm sóc chồng tôi ở sài gòn, tôi nghĩ các con tôi đang giữ nên có lên phường Long Hoa làm đơn yêu cầu các con tôi trả lại sổ đất cho tôi.

Ngày 5/5/2020 và ngày 16/5/2020 phường Long Hoa tổ chức hòa giải tại khu phố 1, trong 2 biên bản hòa giải trên các con tôi đều có ý kiến là không giữ giấy đất của tôi và nói sẽ chấp nhận theo sự giải quyết của công an.

Ngày 20/5/2020 tôi có đến công an phường Long Hoa trình bày sự việc như trên thì được hướng dẫn làm đơn cớ mất. Sau khi có đơn cớ mất giấy CNQSD đất tôi có lên văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thị xã Hòa Thành làm hồ sơ vẽ lại sơ đồ đất và lục hồ sơ gốc, khi có kết quả tôi có lên UBND phường Long Hoa để làm thủ tục cấp lại giấy đất nhưng tại đây không giải quyết hồ sơ mà yêu cầu tôi phải gọi tất cả những người con ra làm cam kết là không giữ giấy đất của tôi thì UBND phường Long Hoa mới làm thủ tục cấp lại giấy đất cho tôi, xin hỏi như vậy có đúng theo quy định không? Nếu UBND muốn làm cam kết gì thì tôi làm vì giấy đất này do tôi đứng tên, tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật, tại sao lại lôi các con tôi vào. Các con tôi nay đã có gia đình riêng, đi làm mỗi người 1 nơi không có thời gian về để làm cam kết đó. Vậy không lẽ nếu các con tôi không làm cam kết không giữ giấy đất thì cả đời này tôi không được cấp lại giấy đất hay sao? Trong khi chồng tôi đang bệnh, tiền chi tiêu mỗi ngày và tiền thuốc điều trị bệnh đang làm áp lực cho tôi. Tôi muốn đăng ký cấp lại giấy để bán phần đất này đi để chữa bệnh cho chồng tôi mà không được hay sao?

Rất mong được cơ quan các cấp xem xét và hướng dẫn tôi phải làm như thế nào để được cấp lại giấy đất nêu trên.

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: