(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hồ sơ chăn nuôi heo
Người hỏi : Nguyễn quốc thanh      Số điện thoại: 0977747626     Email: Nguyenquocthanh13051987@gmail.com     Địa chỉ: Kp4 thị trấn DMC
Ngày hỏi: 03/08/2020 - 12 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 03/08/2020 - 14 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi: Tôi có trai nuôi heo , giờ tôi muốn làm hồ sơ bảo vệ môi trường cho hợp lệ với ủy ban nhân dân xã Suối Đá vì không có đủ hồ sơ nên ủy ban không cho tôi thả heo nuôi . Giờ tôi muốn làm hồ sơ mới trường cho hợp lệ . Để ủy ban xác nhận cho tôi được nuôi heo . Nhờ hướng dẫn để làm đủ thủ tục hồ sơ nuôi heo .
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     
Thời gian trả lời: 07/08/2020 - 16 Giờ 14 phút
Đánh giá câu trả lời:     4 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện trả lời như sau:

Dự án trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín của ông Nguyễn Quốc Thanh tại xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, quy mô công suất chăn nuôi 3.000 con heo thịt/lứa, nhu cầu sử dụng đất là 7.166m2. Dự án đang xin UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư theo Công văn số 1259/SKHĐT-HTĐT ngày 13/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến đối với dự án cơ sở chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín.

Ngày 23/7/2020 UBND tỉnh có Công văn số 1668/UBND-KTTC về việc chấp thuận đề xuất đầu tư dự án cơ sở chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín quy mô 3.000 con/lứa tại xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu của nhà đầu tư Nguyễn Quốc Thanh và giao UBND huyện Dương Minh Châu căn cứ nhu cầu của địa phương, cập nhật dự án vào kế hoạch sử dụng đất của huyện. Hiện UBND huyện đang lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021, sau khi kế hoạch sử dụng đất của huyện được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình UBND tỉnh chủ trương đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, dự án chăn nuôi heo 3.000 con heo thịt/lứa của ông Thanh phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên Môi trường và UBND tỉnh.

Do đó, dự án chỉ được triển khai thực hiện chăn nuôi nếu được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và chủ dự án phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường theo quy định.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hồ sơ chăn nuôi heo
 Nội dung câu hỏi: Tôi có trai nuôi heo , giờ tôi muốn làm hồ sơ bảo vệ môi trường cho hợp lệ với ủy ban nhân dân xã Suối Đá vì không có đủ hồ sơ nên ủy ban không cho tôi thả heo nuôi . Giờ tôi muốn làm hồ sơ mới trường cho hợp lệ . Để ủy ban xác nhận cho tôi được nuôi heo . Nhờ hướng dẫn để làm đủ thủ tục hồ sơ nuôi heo .
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Tôi có trai nuôi heo , giờ tôi muốn làm hồ sơ bảo vệ môi trường cho hợp lệ với ủy ban nhân dân xã Suối Đá vì không có đủ hồ sơ nên ủy ban không cho tôi thả heo nuôi . Giờ tôi muốn làm hồ sơ mới trường cho hợp lệ . Để ủy ban xác nhận cho tôi được nuôi heo . Nhờ hướng dẫn để làm đủ thủ tục hồ sơ nuôi heo .
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: