(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Lam lai sô đo
Người hỏi : Ca nhan     Số điện thoại: 0332722845     Email: longnguyen201019@gmail.com     Địa chỉ: Ap chanh, gia binh, trang bang
Ngày hỏi: 03/08/2020 - 13 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 03/08/2020 - 14 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi: Cha chet đuoc 10nam. Hien tai Cha toi van đang đung ten sô đo. Gio muon sang tên cho Me tôi. Hoi: can chuan bi thu tuc va giay to gi?
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 06/08/2020 - 16 Giờ 27 phút
Đánh giá câu trả lời:     4 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017:

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 như sau:

“2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng gồm có:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định.

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

d) Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;

đ) Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.

Từ căn cứ nêu trên, đề nghị ông/bà liên hệ và nộp hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất tại “Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả” thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc cấp xã nơi có đất để được thực hiện thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Lam lai sô đo
 Nội dung câu hỏi: Cha chet đuoc 10nam. Hien tai Cha toi van đang đung ten sô đo. Gio muon sang tên cho Me tôi. Hoi: can chuan bi thu tuc va giay to gi?
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Cha chet đuoc 10nam. Hien tai Cha toi van đang đung ten sô đo. Gio muon sang tên cho Me tôi. Hoi: can chuan bi thu tuc va giay to gi?
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: