(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỗ trợ học phí đào tạo
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0937044788     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/06/2020 - 08 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 30/06/2020 - 10 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Căn cứ vào thông báo số 1930/TB-SYT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Sở Y Tế về việc hỗ trợ học phí đào tạo năm học 2018-2019 đối với các em được cử đào tạo liên thông Đại học 2015 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch . Tôi xin trình bày như sau:

- Năm 2015,tôi thi đậu chính quy hệ liên thông từ y sĩ lên bác sĩ tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh. Năm học 2015 -2016, em được hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo từ Dự án Hỗ trợ hệ thống y tế do Quỹ Toàn cầu tài trợ (Giai đoạn 2012-2016).

- Từ năm 2016, tôi được hỗ trợ chi phí đào tạo theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2021.

- Trên cơ sở Quyết định thu học phí của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh hàng năm, tôi đóng học phí và nộp hóa đơn thu tiền của nhà trường về Sở Y tế để quyết toán lại. Từ năm 2016 đến năm 2018, Sở Y tế đều quyết toán cho tôi số tiền tương ứng với hóa đơn thu của Nhà trường.

- Năm học 2018-2019, căn cứ Quyết định số 4375/TĐHYKPNT ngày 07/11/2018 về việc Ban hành mức học phí hệ ngoài ngân sách năm học 2018-2019 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, theo đó mức thu theo hệ liên thông Bác sĩ Y đa khoa là 50.000.000 đồng/01 sinh viên, tôi đã đóng tiền và mang hóa đơn về quyết toán từ tháng 03/2019.

Tuy nhiên đến ngày 19/5/2020, Sở Y tế có Thông  báo  số 1930/TB-SYT về việc hỗ trợ học phí đào tạo năm học 2018-2019 đối với các em được cử đào tạo liên thông Đại học năm 2015 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với mức hỗ trợ học phí là 25.960.000 / 01 người thấp hơn mức học phí mà em đã đóng cho Nhà trường.

Để đảm bảo quyền lợi của tôi và các bạn học cùng khóa, rất mong Quý cơ quan giải đáp trả lời thắc mắc như sau:

1. Từ năm 2016 đến năm 2018, đều căn cứ vào hóa đơn thu học phí của nhà trường để hỗ trợ 100% học phí. Vậy tại sao đến năm 2019 không chi theo hóa đơn học phí là 50.000.000đ/01 sinh viên/năm, mức chi 25.960.000đ/01 sinh viên/năm là dựa vào quyết định nào?

2. Vậy việc thực hiện chi trả từ năm 2016 đến năm 2018 là đúng với quy định tại Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND, hay là năm 2019 mới đúng với quy định tại Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND?

3. Nếu từ năm 2016 đến năm 2018 thực hiện chi trả là sai thì sẽ giải quyết số tiền chênh lệch như thế nào? Còn nếu từ năm 2016 đến năm 2018 thực hiện chi trả đúng quy định thì năm 2019 chi trả như vậy có hợp lý không ?

4. Trong suốt năm học 2018-2019 lớp YLT2015 chỉ nhận được 01 quyết định số 4375/TĐHYKPNT ngày 07/11/2018 về mức thu học phí của lớp Bác sĩ Y khoa (Liên thông 2015) là 50.000.000đ/ 1 sinh viên/năm. Lớp không nhận được Quyết định quy định về mức thu học phí năm 2018-2019 của Trường Phạm Ngọc Thạch số 697a/TĐHYKPNT.

Khi được hỏi thì Sở Y tế trả lời là để xin ý kiến Sở Tài chính. Khi có ý kiến của Sở Tài chính thì trả lời là chờ xin ý kiến của UBND tỉnh. Tuy nhiên đến nay chúng tôi chưa nhận đầy đủ mức học phí đã đóng.

Kính Quý cơ quan xem xét phúc đá, vậy chúng tôi sẽ được hỗ trợ học phí là bao nhiêu. Rất mong quý cơ quan sớm trả lời.

Trân trọng.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 10/07/2020 - 09 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế đã tiếp nhận câu hỏi của bạn và đang chuyển đến bộ phận chuyên môn phúc đáp. Sở sẽ phúc đáp thời gian sớm nhất khi nhận được câu trả lời từ phòng chuyên môn.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỗ trợ học phí đào tạo
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Căn cứ vào thông báo số 1930/TB-SYT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Sở Y Tế về việc hỗ trợ học phí đào tạo năm học 2018-2019 đối với các em được cử đào tạo liên thông Đại học 2015 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch . Tôi xin trình bày như sau:

- Năm 2015,tôi thi đậu chính quy hệ liên thông từ y sĩ lên bác sĩ tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh. Năm học 2015 -2016, em được hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo từ Dự án Hỗ trợ hệ thống y tế do Quỹ Toàn cầu tài trợ (Giai đoạn 2012-2016).

- Từ năm 2016, tôi được hỗ trợ chi phí đào tạo theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2021.

- Trên cơ sở Quyết định thu học phí của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh hàng năm, tôi đóng học phí và nộp hóa đơn thu tiền của nhà trường về Sở Y tế để quyết toán lại. Từ năm 2016 đến năm 2018, Sở Y tế đều quyết toán cho tôi số tiền tương ứng với hóa đơn thu của Nhà trường.

- Năm học 2018-2019, căn cứ Quyết định số 4375/TĐHYKPNT ngày 07/11/2018 về việc Ban hành mức học phí hệ ngoài ngân sách năm học 2018-2019 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, theo đó mức thu theo hệ liên thông Bác sĩ Y đa khoa là 50.000.000 đồng/01 sinh viên, tôi đã đóng tiền và mang hóa đơn về quyết toán từ tháng 03/2019.

Tuy nhiên đến ngày 19/5/2020, Sở Y tế có Thông  báo  số 1930/TB-SYT về việc hỗ trợ học phí đào tạo năm học 2018-2019 đối với các em được cử đào tạo liên thông Đại học năm 2015 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với mức hỗ trợ học phí là 25.960.000 / 01 người thấp hơn mức học phí mà em đã đóng cho Nhà trường.

Để đảm bảo quyền lợi của tôi và các bạn học cùng khóa, rất mong Quý cơ quan giải đáp trả lời thắc mắc như sau:

1. Từ năm 2016 đến năm 2018, đều căn cứ vào hóa đơn thu học phí của nhà trường để hỗ trợ 100% học phí. Vậy tại sao đến năm 2019 không chi theo hóa đơn học phí là 50.000.000đ/01 sinh viên/năm, mức chi 25.960.000đ/01 sinh viên/năm là dựa vào quyết định nào?

2. Vậy việc thực hiện chi trả từ năm 2016 đến năm 2018 là đúng với quy định tại Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND, hay là năm 2019 mới đúng với quy định tại Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND?

3. Nếu từ năm 2016 đến năm 2018 thực hiện chi trả là sai thì sẽ giải quyết số tiền chênh lệch như thế nào? Còn nếu từ năm 2016 đến năm 2018 thực hiện chi trả đúng quy định thì năm 2019 chi trả như vậy có hợp lý không ?

4. Trong suốt năm học 2018-2019 lớp YLT2015 chỉ nhận được 01 quyết định số 4375/TĐHYKPNT ngày 07/11/2018 về mức thu học phí của lớp Bác sĩ Y khoa (Liên thông 2015) là 50.000.000đ/ 1 sinh viên/năm. Lớp không nhận được Quyết định quy định về mức thu học phí năm 2018-2019 của Trường Phạm Ngọc Thạch số 697a/TĐHYKPNT.

Khi được hỏi thì Sở Y tế trả lời là để xin ý kiến Sở Tài chính. Khi có ý kiến của Sở Tài chính thì trả lời là chờ xin ý kiến của UBND tỉnh. Tuy nhiên đến nay chúng tôi chưa nhận đầy đủ mức học phí đã đóng.

Kính Quý cơ quan xem xét phúc đá, vậy chúng tôi sẽ được hỗ trợ học phí là bao nhiêu. Rất mong quý cơ quan sớm trả lời.

Trân trọng.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Căn cứ vào thông báo số 1930/TB-SYT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Sở Y Tế về việc hỗ trợ học phí đào tạo năm học 2018-2019 đối với các em được cử đào tạo liên thông Đại học 2015 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch . Tôi xin trình bày như sau:

- Năm 2015,tôi thi đậu chính quy hệ liên thông từ y sĩ lên bác sĩ tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh. Năm học 2015 -2016, em được hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo từ Dự án Hỗ trợ hệ thống y tế do Quỹ Toàn cầu tài trợ (Giai đoạn 2012-2016).

- Từ năm 2016, tôi được hỗ trợ chi phí đào tạo theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2021.

- Trên cơ sở Quyết định thu học phí của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh hàng năm, tôi đóng học phí và nộp hóa đơn thu tiền của nhà trường về Sở Y tế để quyết toán lại. Từ năm 2016 đến năm 2018, Sở Y tế đều quyết toán cho tôi số tiền tương ứng với hóa đơn thu của Nhà trường.

- Năm học 2018-2019, căn cứ Quyết định số 4375/TĐHYKPNT ngày 07/11/2018 về việc Ban hành mức học phí hệ ngoài ngân sách năm học 2018-2019 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, theo đó mức thu theo hệ liên thông Bác sĩ Y đa khoa là 50.000.000 đồng/01 sinh viên, tôi đã đóng tiền và mang hóa đơn về quyết toán từ tháng 03/2019.

Tuy nhiên đến ngày 19/5/2020, Sở Y tế có Thông  báo  số 1930/TB-SYT về việc hỗ trợ học phí đào tạo năm học 2018-2019 đối với các em được cử đào tạo liên thông Đại học năm 2015 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với mức hỗ trợ học phí là 25.960.000 / 01 người thấp hơn mức học phí mà em đã đóng cho Nhà trường.

Để đảm bảo quyền lợi của tôi và các bạn học cùng khóa, rất mong Quý cơ quan giải đáp trả lời thắc mắc như sau:

1. Từ năm 2016 đến năm 2018, đều căn cứ vào hóa đơn thu học phí của nhà trường để hỗ trợ 100% học phí. Vậy tại sao đến năm 2019 không chi theo hóa đơn học phí là 50.000.000đ/01 sinh viên/năm, mức chi 25.960.000đ/01 sinh viên/năm là dựa vào quyết định nào?

2. Vậy việc thực hiện chi trả từ năm 2016 đến năm 2018 là đúng với quy định tại Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND, hay là năm 2019 mới đúng với quy định tại Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND?

3. Nếu từ năm 2016 đến năm 2018 thực hiện chi trả là sai thì sẽ giải quyết số tiền chênh lệch như thế nào? Còn nếu từ năm 2016 đến năm 2018 thực hiện chi trả đúng quy định thì năm 2019 chi trả như vậy có hợp lý không ?

4. Trong suốt năm học 2018-2019 lớp YLT2015 chỉ nhận được 01 quyết định số 4375/TĐHYKPNT ngày 07/11/2018 về mức thu học phí của lớp Bác sĩ Y khoa (Liên thông 2015) là 50.000.000đ/ 1 sinh viên/năm. Lớp không nhận được Quyết định quy định về mức thu học phí năm 2018-2019 của Trường Phạm Ngọc Thạch số 697a/TĐHYKPNT.

Khi được hỏi thì Sở Y tế trả lời là để xin ý kiến Sở Tài chính. Khi có ý kiến của Sở Tài chính thì trả lời là chờ xin ý kiến của UBND tỉnh. Tuy nhiên đến nay chúng tôi chưa nhận đầy đủ mức học phí đã đóng.

Kính Quý cơ quan xem xét phúc đá, vậy chúng tôi sẽ được hỗ trợ học phí là bao nhiêu. Rất mong quý cơ quan sớm trả lời.

Trân trọng.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: