(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về việc thi hành án
Người hỏi : Phương Đào     Số điện thoại: 0909769787     Email:      Địa chỉ: Tp. Tây Ninh
Ngày hỏi: 29/06/2020 - 16 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 30/06/2020 - 08 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn hỏi lý do tại sao tới nay Cục Thi hành án Thành Phố Tây Ninh vẫn chưa thi hành bản án Phúc Thẩm số 132/2019/DS/PT ngày 28/5/2019 của Tòa Án Tỉnh Tây Ninh về việc tranh chấp của bà Phạm Thị Xuân và bà Đinh Thị Lanh. Bà Xuân đã làm đơn yêu cầu thi hành án ngày 19/6/2019 và ngày 28/6/2019 Cục thi hành án Thành Phố của có quyết định giao cho Chấp hành viên là bà Lê Thi Mai thi hành bản án. Ngày 24/7 cục thi hành án ra thông báo về việc khảo sát đất nhưng vẫn không có trả lời về việc khảo sát đất. đến tháng 11/2019 gia điình tôi có gửi đơn kiện nghị tới ngày 06/12/2019 mẹ tôi nhận được giấy trả lời của chi cục thi hành án số 060/CC THADS “về việc trả lời đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Xuân”. Trong bản trả lời cho tôi chỉ nêu: “ ngày 30/7/2019 cơ quan thi hành án có phối hợp chức năng tiến hành khảo sát hiện trạng phần đất nêu trên. Khảo sát mà chỉ ước lượng bằng mắt thì làm sao chính xác được. Và tới nay đã 1 năm vẫn chưa tiến hành thi hành án cho mẹ tôi. Tôi không biết có vướng mắc chỗ nào trong khi giấy tờ nhà tôi hợp lệ. Tôi mong Quý ban ngành cho gia đình tôi câu trả lời. Mẹ tôi đã lớn tuổi mà còn mở lớp Học Nhân Ái dạy các em trẻ khuyết tật, hiện tại phòng học đã xuống cấp nên mong Quý Ban ngành trả lời sớm giúp mẹ tôi


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 30/07/2020 - 16 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Việc Chi cục THADS thành phố Tây Ninh chậm giao phần đất cho bà Phạm Thị Xuân theo Bản án số 131/DSPT ngày 28/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh và Bản án số 118/DSST ngày 31/10/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh là do việc phối hợp với các cơ quan có liên quan để khảo sát hiện trạng tài sản chậm.

Hiện Chi cục THADS thành phố Tây Ninh đã tiến hành khảo sát hiện trạng tài sản đảm bảo đúng nội dung bản án và đang thực hiện trình tự, thủ tục tiếp theo để tổ chức thi hành theo đúng nội dung Bản án số 131/DSPT ngày 28/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh và Bản án số 118/DSST ngày 31/10/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về việc thi hành án
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn hỏi lý do tại sao tới nay Cục Thi hành án Thành Phố Tây Ninh vẫn chưa thi hành bản án Phúc Thẩm số 132/2019/DS/PT ngày 28/5/2019 của Tòa Án Tỉnh Tây Ninh về việc tranh chấp của bà Phạm Thị Xuân và bà Đinh Thị Lanh. Bà Xuân đã làm đơn yêu cầu thi hành án ngày 19/6/2019 và ngày 28/6/2019 Cục thi hành án Thành Phố của có quyết định giao cho Chấp hành viên là bà Lê Thi Mai thi hành bản án. Ngày 24/7 cục thi hành án ra thông báo về việc khảo sát đất nhưng vẫn không có trả lời về việc khảo sát đất. đến tháng 11/2019 gia điình tôi có gửi đơn kiện nghị tới ngày 06/12/2019 mẹ tôi nhận được giấy trả lời của chi cục thi hành án số 060/CC THADS “về việc trả lời đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Xuân”. Trong bản trả lời cho tôi chỉ nêu: “ ngày 30/7/2019 cơ quan thi hành án có phối hợp chức năng tiến hành khảo sát hiện trạng phần đất nêu trên. Khảo sát mà chỉ ước lượng bằng mắt thì làm sao chính xác được. Và tới nay đã 1 năm vẫn chưa tiến hành thi hành án cho mẹ tôi. Tôi không biết có vướng mắc chỗ nào trong khi giấy tờ nhà tôi hợp lệ. Tôi mong Quý ban ngành cho gia đình tôi câu trả lời. Mẹ tôi đã lớn tuổi mà còn mở lớp Học Nhân Ái dạy các em trẻ khuyết tật, hiện tại phòng học đã xuống cấp nên mong Quý Ban ngành trả lời sớm giúp mẹ tôi

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn hỏi lý do tại sao tới nay Cục Thi hành án Thành Phố Tây Ninh vẫn chưa thi hành bản án Phúc Thẩm số 132/2019/DS/PT ngày 28/5/2019 của Tòa Án Tỉnh Tây Ninh về việc tranh chấp của bà Phạm Thị Xuân và bà Đinh Thị Lanh. Bà Xuân đã làm đơn yêu cầu thi hành án ngày 19/6/2019 và ngày 28/6/2019 Cục thi hành án Thành Phố của có quyết định giao cho Chấp hành viên là bà Lê Thi Mai thi hành bản án. Ngày 24/7 cục thi hành án ra thông báo về việc khảo sát đất nhưng vẫn không có trả lời về việc khảo sát đất. đến tháng 11/2019 gia điình tôi có gửi đơn kiện nghị tới ngày 06/12/2019 mẹ tôi nhận được giấy trả lời của chi cục thi hành án số 060/CC THADS “về việc trả lời đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Xuân”. Trong bản trả lời cho tôi chỉ nêu: “ ngày 30/7/2019 cơ quan thi hành án có phối hợp chức năng tiến hành khảo sát hiện trạng phần đất nêu trên. Khảo sát mà chỉ ước lượng bằng mắt thì làm sao chính xác được. Và tới nay đã 1 năm vẫn chưa tiến hành thi hành án cho mẹ tôi. Tôi không biết có vướng mắc chỗ nào trong khi giấy tờ nhà tôi hợp lệ. Tôi mong Quý ban ngành cho gia đình tôi câu trả lời. Mẹ tôi đã lớn tuổi mà còn mở lớp Học Nhân Ái dạy các em trẻ khuyết tật, hiện tại phòng học đã xuống cấp nên mong Quý Ban ngành trả lời sớm giúp mẹ tôi

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: