(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: V/v miễn giấy phép xây dựng
Người hỏi : Đặng Vũ Nhã     Số điện thoại: 0905610437     Email:      Địa chỉ: Phước Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 28/06/2020 - 06 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 29/06/2020 - 08 Giờ 32 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Quý cơ quan,

Tôi có một vấn đề cần hỏi Quý cơ quan như sau:

- Tôi có đất ở tại xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Tôi muốn xây nhà trọ.

Vậy Quý cơ quan cho tôi hỏi: Xây dựng trên đất thổ cư tại xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh có cần phải xin giấy phép xây dựng không?

Và nếu trong trường hợp không cần phải xin giấy phép xây dựng thì cơ sở để cập nhật công trình lên giấy chứng nhận là hồ sơ gì?

Xin cám ơn Quý cơ quan

Đặng Vũ Nhã


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 29/06/2020 - 08 Giờ 58 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Gò Dầu nhận được câu hỏi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh do ông Đặng Vũ Nhã, ngụ tại xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh hỏi việc:

 “Tôi có một vấn đề cần hỏi Quý cơ quan như sau:

- Tôi có đất ở tại xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Tôi muốn xây nhà trọ.

Vậy Quý cơ quan cho tôi hỏi: Xây dựng trên đất thổ cư tại xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh có cần phải xin giấy phép xây dựng không?

Và nếu trong trường hợp không cần phải xin giấy phép xây dựng thì cơ sở để cập nhật công trình lên giấy chứng nhận là hồ sơ gì?”.

Qua nghiên cứu, UBND huyện Gò Dầu có ý kiến như sau:

1. Về giấy phép xây dựng:

- Đối chiếu với Điểm k, Khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng năm 2014, và Khoản 4, Hướng dẫn số 1966/HD-SXD ngày 11/10/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh về việc quản lý xây dựng, cấp phép xây dựng công trình nhà trọ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trường hợp của ông Đặng Vũ Nhã có dự định xây dựng nhà trọ tại thửa đất số 333, tờ bản đồ số 18 thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.

“k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; …

4. …Trước khi khởi công xây dựng  công trình nhà trọ, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại  Khoản 2, Điều  89,  Luật Xây dựng  trừ  công trình xây dựng nhà trọ  ở nông thôn thuộc khu vực chưa có  quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt  thì  thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng  theo  Điểm k, Khoản 2, Điều 89 của Luật Xây dựng…”

- Ngoài ra, đối chiếu Khoản 1, Thông báo số 1753/TB-SXD ngày 07/7/2017 thì việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (thiết kế xây dựng, thi công xây dựng) phải  đảm  bảo về điều kiện năng lực theo quy định, phải được xếp hạng năng lực.

“1.  Các chủ đầu tư  xây dựng công trình  (kể cả chủ đầu tư nhà ở riêng lẻ)  chỉ được  lựa  chọn  tổ  chức,  cá  nhân  tham  gia  hoạt  động  xây  dựng  đã  được  Sở  Xây dựng xếp hạng năng lực phù hợp với loại, cấp công trình do mình làm chủ đầu tư”.

2. Về mục đích sử dụng đất:

Căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 12, Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, ông Đặng Vũ Nhã cần liên hệ Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Gò Dầu để được hướng dẫn việc lập thủ tục đăng ký biến động chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ONT (phần 288,40m2) sang đất SKC theo quy định.

“d) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;”.

3. Về việc cập nhật công trình lên giấy chứng nhận (chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở):

Ông Đặng Vũ Nhã thực hiện theo quy định tại Điều 32, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Ông Đặng Vũ Nhã cần liên hệ Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Gò Dầu để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Trên đây là ý kiến của UBND huyện Gò Dầu xin phúc đáp đến ông Đặng Vũ Nhã được biết./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: V/v miễn giấy phép xây dựng
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Quý cơ quan,

Tôi có một vấn đề cần hỏi Quý cơ quan như sau:

- Tôi có đất ở tại xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Tôi muốn xây nhà trọ.

Vậy Quý cơ quan cho tôi hỏi: Xây dựng trên đất thổ cư tại xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh có cần phải xin giấy phép xây dựng không?

Và nếu trong trường hợp không cần phải xin giấy phép xây dựng thì cơ sở để cập nhật công trình lên giấy chứng nhận là hồ sơ gì?

Xin cám ơn Quý cơ quan

Đặng Vũ Nhã

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Quý cơ quan,

Tôi có một vấn đề cần hỏi Quý cơ quan như sau:

- Tôi có đất ở tại xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Tôi muốn xây nhà trọ.

Vậy Quý cơ quan cho tôi hỏi: Xây dựng trên đất thổ cư tại xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh có cần phải xin giấy phép xây dựng không?

Và nếu trong trường hợp không cần phải xin giấy phép xây dựng thì cơ sở để cập nhật công trình lên giấy chứng nhận là hồ sơ gì?

Xin cám ơn Quý cơ quan

Đặng Vũ Nhã

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: