(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi tiếp "Việc xử lý của TTGT việc làm về việc thi bằng lái B2"
Người hỏi : Nguyễn Lê Đông Quyền     Số điện thoại: 0772404050     Email:      Địa chỉ: Tân Biên Tây Ninh
Ngày hỏi: 22/06/2020 - 09 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 22/06/2020 - 10 Giờ 31 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đã nhận được câu trả lời của Sở Lao động và Thương Binh Xã Hội như sau

" Qua xác minh lại nội dung về việc xử lý của Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh (TTDVVL) về việc thi bằng lái xe ô tô hạng B2 của Nguyễn Lê Đông Quyền, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Ngày 25/6/2019 Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh gửi Công văn số 538/CV-TTDVVL về việc xin nhận lại hồ sơ lái xe của học viên bị vi phạm giấy khám sức khỏe lái xe ô tô giả nhưng vẫn không nhận được phản hồi từ phía cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu. Trung tâm đã liên lạc nhiều lần với các cơ quan liên quan để nhận lại hồ sơ của học viên để tiếp tục giải quyết cho học viên thi sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Trường hợp học viên Nguyễn Lê Đông Quyền có liên lạc nhiều lần với Trung tâm và có nguyện vọng được dự thi sát hạch cấp giấy phép lái xe, Trung tâm cũng đã giải thích cho học viên phải chờ kết quả thông báo từ phía cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu và Sở Giao thông vận tải thì Trung tâm mới lập hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch cho học viên.

Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh tiếp tục liên hệ Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu để có kết luận xử lý và thông báo đến học viên theo quy định"

Hỏi: Theo tôi được biết vụ làm giả giấy khám sức khỏe đã được tòa án kêu án.

Do đó đảm bảo quyền lợi cho học viên tôi xin hỏi Sở Lao Động cho tôi biết vụ việc trên đã xét xử xong chưa và chừng nào mới xử lý hồ sơ đó, tôi rất cần giấy phép lái xe để làm việc nhưng tôi đã chờ hơn 2 năm nay vẫn không có được câu trả lời. Mong nhận được câu trả lời của Sở Lao Động. Trân Trọng./.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     
Thời gian trả lời: 02/07/2020 - 09 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi nhận được câu hỏi của Ông Nguyễn Lê Đông Quyền, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã yêu cầu Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh có văn bản trả lời nội dung cụ thể như sau:

Ngày 22/9/2017, Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh đã giao 39 bộ hồ sơ học lái xe ô tô của học viên liên quan đến làm giả giấy khám sức khỏe cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh. Ngày 17/7/2018, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh giao 20 bộ hồ sơ có giấy khám sức khỏe tại huyện Châu Thành cho Công an huyện Châu Thành và 19 bộ hồ sơ có giấy khám sức khỏe tại huyện Bến Cầu cho Công an huyện Bến Cầu xử lý. Các hồ sơ có giấy khám sức khỏe tại huyện Châu Thành đã được xử lý xong, các đối tượng có liên quan đã được Tòa án huyện Châu Thành kêu án và Sở Giao thông Vận tải đã có quyết định xử lý đối với 20 bộ hồ sơ của huyện Châu Thành. Còn 19 bộ hồ sơ do Công an huyện Bến Cầu giữ chưa được xử lý (trong đó có hồ sơ của học viên Nguyễn Lê Đông Quyền); Trung tâm đã 02 lần gửi văn bản đến Công an huyện Bến Cầu đề nghị xin nhận lại hồ sơ của học viên thì được Công an huyện Bến Cầu trả lời đang trong quá trình điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Trong thời gian tới Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh sẽ trực tiếp làm việc với Công an huyện Bến Cầu để có hướng xử lý và thông báo cho học viên biết.

Thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 0917542363 (gặp cô Trang).

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi tiếp "Việc xử lý của TTGT việc làm về việc thi bằng lái B2"
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đã nhận được câu trả lời của Sở Lao động và Thương Binh Xã Hội như sau

" Qua xác minh lại nội dung về việc xử lý của Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh (TTDVVL) về việc thi bằng lái xe ô tô hạng B2 của Nguyễn Lê Đông Quyền, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Ngày 25/6/2019 Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh gửi Công văn số 538/CV-TTDVVL về việc xin nhận lại hồ sơ lái xe của học viên bị vi phạm giấy khám sức khỏe lái xe ô tô giả nhưng vẫn không nhận được phản hồi từ phía cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu. Trung tâm đã liên lạc nhiều lần với các cơ quan liên quan để nhận lại hồ sơ của học viên để tiếp tục giải quyết cho học viên thi sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Trường hợp học viên Nguyễn Lê Đông Quyền có liên lạc nhiều lần với Trung tâm và có nguyện vọng được dự thi sát hạch cấp giấy phép lái xe, Trung tâm cũng đã giải thích cho học viên phải chờ kết quả thông báo từ phía cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu và Sở Giao thông vận tải thì Trung tâm mới lập hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch cho học viên.

Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh tiếp tục liên hệ Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu để có kết luận xử lý và thông báo đến học viên theo quy định"

Hỏi: Theo tôi được biết vụ làm giả giấy khám sức khỏe đã được tòa án kêu án.

Do đó đảm bảo quyền lợi cho học viên tôi xin hỏi Sở Lao Động cho tôi biết vụ việc trên đã xét xử xong chưa và chừng nào mới xử lý hồ sơ đó, tôi rất cần giấy phép lái xe để làm việc nhưng tôi đã chờ hơn 2 năm nay vẫn không có được câu trả lời. Mong nhận được câu trả lời của Sở Lao Động. Trân Trọng./.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đã nhận được câu trả lời của Sở Lao động và Thương Binh Xã Hội như sau

" Qua xác minh lại nội dung về việc xử lý của Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh (TTDVVL) về việc thi bằng lái xe ô tô hạng B2 của Nguyễn Lê Đông Quyền, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Ngày 25/6/2019 Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh gửi Công văn số 538/CV-TTDVVL về việc xin nhận lại hồ sơ lái xe của học viên bị vi phạm giấy khám sức khỏe lái xe ô tô giả nhưng vẫn không nhận được phản hồi từ phía cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu. Trung tâm đã liên lạc nhiều lần với các cơ quan liên quan để nhận lại hồ sơ của học viên để tiếp tục giải quyết cho học viên thi sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Trường hợp học viên Nguyễn Lê Đông Quyền có liên lạc nhiều lần với Trung tâm và có nguyện vọng được dự thi sát hạch cấp giấy phép lái xe, Trung tâm cũng đã giải thích cho học viên phải chờ kết quả thông báo từ phía cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu và Sở Giao thông vận tải thì Trung tâm mới lập hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch cho học viên.

Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh tiếp tục liên hệ Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu để có kết luận xử lý và thông báo đến học viên theo quy định"

Hỏi: Theo tôi được biết vụ làm giả giấy khám sức khỏe đã được tòa án kêu án.

Do đó đảm bảo quyền lợi cho học viên tôi xin hỏi Sở Lao Động cho tôi biết vụ việc trên đã xét xử xong chưa và chừng nào mới xử lý hồ sơ đó, tôi rất cần giấy phép lái xe để làm việc nhưng tôi đã chờ hơn 2 năm nay vẫn không có được câu trả lời. Mong nhận được câu trả lời của Sở Lao Động. Trân Trọng./.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: