(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đăng ký tách thửa lại bắt người dân tự vẽ bản mô tả ranh giới thửa đất là đúng hay sai?
Người hỏi : Hà Thị Bích     Số điện thoại: 0979306090     Email:      Địa chỉ: Ninh Sơn, TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 19/06/2020 - 11 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 19/06/2020 - 15 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cổng thông tin điện tử Tây Ninh!

Tôi tên là Hà Thị Bích có 1 thắc mắc về việc đăng ký tách thửa như sau:

Tôi có một miếng đất tại xã Phan huyện Dương Minh Châu được cấp ngày 14/11/2019, mặt tiền đường ĐT 790, nay tôi muốn tách cho em tôi 2 phần đất 10m ngang, dài 100m nhưng cán bộ đo đạc yêu cầu tôi phải tự vẽ bản mô tả ranh giới thửa đất rồi nộp cho cán bộ địa chính xã phan ký. Tôi là dân làm sao biết vẽ bản mô tả thửa đất như thế nào, tôi thấy quá bất cập trong thủ tục hành chính.

Hiện tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi là giấy mới đo đạc xong và giấy mới được cấp giấy vào ngày 14/11/2019, việc đăng ký thửa mua bán trước đây là tôi đã thực hiện nghĩa vụ đóng phí mà đi qua nhiều cửa như vậy là không đúng với quy định tách thửa. Tôi mong rằng Văn phòng đăg ký đất đai tỉnh hướng dẫn cho tôi để tôi liên hệ với văn phòng đăng ký quyuền sử dụng đất được tách thửa đúng quy định.

Vậy tôi muốn hỏi việc vẽ bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất là do ai vẽ thì đúng với quy định của pháp luật?

Việc cán bộ đo đạc yêu cầu tôi tự vẽ bản mô tả như vậy có đúng theo quy định pháp luật không? Và tôi phải xuống xã nhờ địa chính ký bản mô tả là có đúng không?

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 25/06/2020 - 14 Giờ 28 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

- Căn cứ Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 17 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính:

Điều 17. Đo đạc chỉnh lý, bổ sung, đo vẽ lại bản đồ địa chính

1. Chỉnh lý bản đồ địa chính

1.1. Việc chỉnh lý bản đồ địa chính thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Xuất hiện thửa đất và các đối tượng chiếm đất mới (trừ các đối tượng là công trình, xây dựng và tài sản trên đất);

b) Thay đổi ranh giới thửa đất và các đối tượng chiếm đất (trừ các đối tượng là công trình xây dựng và tài sản trên đất);

c) Thay đổi diện tích thửa đất;

d) Thay đổi mục đích sử dụng đất;

đ) Thay đổi thông tin về tình trạng pháp lý của thửa đất;

e) Thay đổi về mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp;

g) Thay đổi về điểm tọa độ địa chính và điểm tọa độ Quốc gia;

h) Thay đổi về mốc giới và hành lang an toàn công trình;

i) Thay đổi về địa danh và các ghi chú trên bản đồ.

Do đó, việc giấy chứng nhận QSD đất của bà là giấy mới được cấp ngày 14/11/2019 nay có nhu cầu tách thửa, làm thay đổi ranh giới thửa đất và xuất hiện thửa đất mới nên phải thực hiện việc trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính theo quy định nêu trên.

- Căn cứ Điều 11, Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định:

“Điều 11. Xác định ranh giới thửa đất, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

1. Xác định ranh giới thửa đất

1.1. Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố... để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực)….”

Do đó, Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất là do cán bộ đo đạc lập trước khi tiến hành đo vẽ, có sự phối hợp của người dẫn đạc và người sử dụng đất hỗ trợ.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đăng ký tách thửa lại bắt người dân tự vẽ bản mô tả ranh giới thửa đất là đúng hay sai?
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cổng thông tin điện tử Tây Ninh!

Tôi tên là Hà Thị Bích có 1 thắc mắc về việc đăng ký tách thửa như sau:

Tôi có một miếng đất tại xã Phan huyện Dương Minh Châu được cấp ngày 14/11/2019, mặt tiền đường ĐT 790, nay tôi muốn tách cho em tôi 2 phần đất 10m ngang, dài 100m nhưng cán bộ đo đạc yêu cầu tôi phải tự vẽ bản mô tả ranh giới thửa đất rồi nộp cho cán bộ địa chính xã phan ký. Tôi là dân làm sao biết vẽ bản mô tả thửa đất như thế nào, tôi thấy quá bất cập trong thủ tục hành chính.

Hiện tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi là giấy mới đo đạc xong và giấy mới được cấp giấy vào ngày 14/11/2019, việc đăng ký thửa mua bán trước đây là tôi đã thực hiện nghĩa vụ đóng phí mà đi qua nhiều cửa như vậy là không đúng với quy định tách thửa. Tôi mong rằng Văn phòng đăg ký đất đai tỉnh hướng dẫn cho tôi để tôi liên hệ với văn phòng đăng ký quyuền sử dụng đất được tách thửa đúng quy định.

Vậy tôi muốn hỏi việc vẽ bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất là do ai vẽ thì đúng với quy định của pháp luật?

Việc cán bộ đo đạc yêu cầu tôi tự vẽ bản mô tả như vậy có đúng theo quy định pháp luật không? Và tôi phải xuống xã nhờ địa chính ký bản mô tả là có đúng không?

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cổng thông tin điện tử Tây Ninh!

Tôi tên là Hà Thị Bích có 1 thắc mắc về việc đăng ký tách thửa như sau:

Tôi có một miếng đất tại xã Phan huyện Dương Minh Châu được cấp ngày 14/11/2019, mặt tiền đường ĐT 790, nay tôi muốn tách cho em tôi 2 phần đất 10m ngang, dài 100m nhưng cán bộ đo đạc yêu cầu tôi phải tự vẽ bản mô tả ranh giới thửa đất rồi nộp cho cán bộ địa chính xã phan ký. Tôi là dân làm sao biết vẽ bản mô tả thửa đất như thế nào, tôi thấy quá bất cập trong thủ tục hành chính.

Hiện tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi là giấy mới đo đạc xong và giấy mới được cấp giấy vào ngày 14/11/2019, việc đăng ký thửa mua bán trước đây là tôi đã thực hiện nghĩa vụ đóng phí mà đi qua nhiều cửa như vậy là không đúng với quy định tách thửa. Tôi mong rằng Văn phòng đăg ký đất đai tỉnh hướng dẫn cho tôi để tôi liên hệ với văn phòng đăng ký quyuền sử dụng đất được tách thửa đúng quy định.

Vậy tôi muốn hỏi việc vẽ bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất là do ai vẽ thì đúng với quy định của pháp luật?

Việc cán bộ đo đạc yêu cầu tôi tự vẽ bản mô tả như vậy có đúng theo quy định pháp luật không? Và tôi phải xuống xã nhờ địa chính ký bản mô tả là có đúng không?

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: